Høringssvar

Høringssvar

DSK afgiver løbende udtalelser til love, bekendtgørelser m.v. En del af lovgivningsprocessen går ud på, at organisationer og myndigheder m.fl. får mulighed for at kommentere nye lovforslag og sende deres bemærkninger til ministeren.

Alle høringssvar findes i oversigtsspalten til højre (eller herunder på mobiler).

Aktuelle høringssvar

+ 2020

+ 2019

+ 2018

+ 2017

+ 2016

+ 2015

+ 2014

+ 2013