Høringssvar

Høringssvar

DSK afgiver løbende udtalelser til love, bekendtgørelser m.v. En del af lovgivningsprocessen går ud på, at organisationer og myndigheder m.fl. får mulighed for at kommentere nye lovforslag og sende deres bemærkninger til ministeren.

Alle høringssvar findes i oversigtsspalten til højre (eller herunder på mobiler).

Aktuelle høringssvar

JM høring tv-overvågning mv 15.02.18

Justitsministeren udtalte sig første gang positivt om yderligere brug billeder fra overvågning på en konference afholdt af netop DSK den 2. februar 2017. DSK benyttede konferencen til at efterlyse “bedre muligheder for at dele billeder mellem butikker ud fra nogle objektive kriterier fastsat af myndigheder.”

Ministeren gav tilsagn om, at erhvervsdrivende skulle have bedre mulighed for at dele billeder efter organiseret kriminalitet. Det er med baggrund i det tilsagn, at regeringen nu påtænker at fremsætte lovforslag til ændring af lov om tv-overvågning mv.

 

Fødevareloven ændring 24.01.2018

DSK er enig i, at der skal strammes op over de virksomheder, som mange gange overtræder reglerne, og som hverken viser evne eller vilje til at rette op på det. DSK mener dog, at den foreslåede definition af brodne kar (eller “virksomheder med dårlig regelefterlevelse”, som det lidt pænere er formuleret i lovgivningsteksten) er for bred, idet der er meget stor forskel på de virksomheder, som vil falde ind under denne definition.

 

KFST diverse bekendtgørelser om markedsføring 07.12.2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 10. november 2017 udsendt en høring, hvor en række bekendtgørelser under markedsføringsloven udsættes for et serviceeftersyn. Regeringens Virksomhedsforum for enklere regler har udtrykt ønske om, at der skulle gennemføres et forslag om serviceeftersyn af samtlige bekendtgørelser, der er udstedt med baggrund i markedsføringsloven.

 

+ 2018

+ 2017

+ 2016

+ 2015

+ 2014

+ 2013