Politik og holdninger

Planloven

14. marts 2021
        
    

Planloven skal sikre, at vi bevarer en finmasket butiksstruktur. DSK’s måske vigtigste politiske mærkesag har i snart mange år været planlovens regler om butikker.

I forbindelse med erhvervsministerens påbegyndte evaluering primo 2020 indsendte DSK et høringssvar, der kan ses HER, og hvis hovedkonklusion er:

Hvis erhvervsministeren ønsker det bedste for bymidterne og landdistrikterne, er der kun én vej frem – nemlig at sætte en effektiv stopper for kommunernes mulighed for at udlægge nye arealer til aflastningsområder – og rulle detailhandelsbestemmelserne på dette område tilbage til det niveau, som de havde før juli 2017.

Hvis ministeren ikke kan skabe opbakning til en sådan tilbagerulning, opfordrer vi til, at man sætter planloven på standby med et planlægningsstop, som Svend Auken gennemførte sidst i halvfemserne – men dog knapt så vidtgående, da det kun skal omfatte muligheden for udlæg af og udvidelse af aflastningsområder.

Med en sådan ”time out” får såvel staten som kommunerne mulighed for at foretage en reel vurdering af, hvad der skal til for at sikre os levende bymidter også i de kommende år, ligesom kommunerne ikke kan spilles ud mod hinanden.

 

Planlovens detailhandels-bestemmelser drejer sig ikke kun om butikslivets fremtid. Det drejer sig også i høj grad om de ældre, hvoraf mange bor i de mindre bysamfund uden for de største byer. Foto: Flemming Effersøe