Spring til indhold
Søg
Close this search box.

OM DSK

Resultater til gavn for købmændende

DSK’s arbejde for købmændene begyndte for mere end 100 år siden, men denne oversigt starter ved årtusindskiftet, år 2000, og viser et udvalg af de mange resultater, som DSK har opnået for købmændene frem til i dag.

DSK’s arbejde for købmændene begyndte for mere end 100 år siden, men denne oversigt starter ved årtusindskiftet, år 2000, og viser et udvalg af de mange resultater, som DSK har opnået for købmændene frem til i dag.

Udvalgte resultater

2020
 • Grænsen for udlejning af feriehuse fastholdes på 41 uger trods planer om markant sænkelse
 • Plantebaserede kakaodrikke på soja, havre og mandel mv. lempes afgiftsmæssigt, så produkterne ikke forskelsbehandles i forhold til kakao- og chokolademælk.
 • Justitsminister Nick Hækkerup har fra Folketingets talerstol lovet en øget indsats mod butikstyveri og hæleri. Regeringen vil til efteråret fremsætte et lovforslag, der skal hæve bøder for butikstyveri.
 • God dialog med Forbrugerombudsmanden om butikkers skiltning under coronakrisen i forhold til brug af betalingskort i stedet for kontanter.
 • Sammen med Dansk Retursystem arbejder DSK på at forbedre afleveringsmulighederne for forbrugerne og – ikke mindst gøre det lettere at være købmand. Dansk Retursystems bestyrelse truffet en strategisk beslutning om, at minimum 20 pct. af al pantemballage i 2025 skal indsamles uden for detailhandelen.
 • DSK har fokus på, at forskellen i fødevaremomsen, punktafgifter og manglende pant på dåser skævvrider konkurrencen mellem de danske dagligvarebutikker og de deciderede grænsehandelsbutikker lige syd for grænsen og vinder politisk gehør.
 • KFI Erhvervsdrivende Fond har med en ansøgning fra DSK bevilget 2,4 mio. kr. til håndteringen og yderligere udvikling af Riskminder – altså det system, som købmændene anvender til den elektroniske egenkontrol, og som giver Dagrofa og Reitan Distribution mulighed for at tilbagekalde varer ad den vej.
 • DSK har i dialog med Fødevarestyrelsen og henvisning til både Fødevarestyrelsens egne regler og Branchekoden, som har været til godkendelse hos Fødevarestyrelsen, fået til at fjerne en butiks indskærpelse, så den fik sin elite-smiley tilbage.
 • Medlem af partnerskab for levende bymidter
 • Medlems af sektorpartnerskab i forbindelse med covid-19.
2019
 • Annullering af vejskat, der især ville ramme butikker i turistområderne
 • Obligatorisk udstillingsforbud for tobak, så reglerne er ens for alle butikker. Metodefrihed så forhandlerne selv vælger om tobakken skal være under disken, bag et forhæng eller låge mv.
 • Det statskontrollerede dyrevelfærdsmærke udvidet til også at omfatte kyllingekød
 • Ændring af bekendtgørelsen for dyrevelfærdsmærket forkorter opbevaring af dokumentation for sporbarhed fra to til et år.
 • Sænkelse af øl- og vinafgift med hhv. 13% og 3% fra 1. april. 
 • Den 1. juli blev emballageafgiften på pantbelagte emballage ophævet.
 • Danske Bank og Nordea indgår en aftale med Nets, der sikrer Dankortet de kommende år.
 • DSK har som oplæg til et partnerskab om en grønnere dagligvarehandel udarbejdet en 10-punktsplan med initiativer, som vil gøre det lettere for butikkerne at tage hensyn til klima, miljø og bæredygtighed.
 • 108 convenience-butikker i Q8 bliver medlem af De Samvirkende Købmænd.
2018
 • Pakke fra justitsministeren mod butikstyverier.
 • Afgiftslettelser på øl og vin i forbindelse med finanslov for 2019.
 • Nøglehulsmærket kan nu bruges på ikke-færdigpakkede fødevarer inden for alle Nøglehullets produktkategorier. Det giver muligheder for at fremhæve “det sundere valg” i bl.a. delikatesseafdelinger, slagterafdelinger samt butikker, der sælger varer on the go.
 • DSK har gennem mange år presset på for at gøre det tilladt for butikkerne at kunne benytte æggene, hvis de bruges i produktionen, f.eks. i delikatesseafdelingen, eller man vil kunne donere æggene til f.eks. et værested, hvor æggene bliver anvendt til en produktion. Tidligere skulle butikkerne kassere friske æg allerede syv dagen inden bedst før datoen.
 • DSK’s udspil til nationalt tobaksforlig med 12 konkrete forslag er blevet modtaget positivt af en bred kreds af politikere og interesseorganisationer.
 • Formand for DSK og købmand Lisbeth Dalgaard er blandt de 10 medlemmer af et nyt Vækstteam for handel og logistik nedsat af regeringen.
 • I en ny vejledning om den obligatoriske mærkning af oksekød er der ikke længere krav om, at slagteren skal kende sammensætningen af leverandørens reference.
 • Regeringen sikrer, at butikker skal have lettere ved at dele overvågningsbilleder med hinanden.
 • Letfordærvelige fødevarer, herunder fersk kød og fisk, frugt og grøntsager, brød og mejeriprodukter, er fritaget for angivelse af ny enhedspris før udløbet af holdbarhedsfristen, når salg sker med rabat på grund af risiko for fordærvelse.
 • Fornuftig overgangsordning, når der indføres pant på saft og juice.
2017
 • Tillægsafgiften på alkoholsodavand forsvinder. 40 tyske butikker har dækket over halvdelen af forbruget på det danske marked.
 • Afgiftspakke fjerner afgift på nødder, the og engangslightere. Nøddeafgiften halveres i 2018 og fjernes helt i 2020.
 • Regeringen fjerner emballageafgiften på flasker og dåser med pant. Dog først fra 2019.
 • Erhvervspakke sænker grænsehandel med 200 mio. kr.
 • Regeringen vil sanere i mængden af punktafgifter efter indstilling fra Saneringsudvalget, hvor DSK er medlem.
 • Erhvervsminister Brian Mikkelsen har udpeget adm. direktør John Wagner til nyt Udvalg for Levedygtige Landsbyer.
 • Folketinget lemper den såkaldte kontantpligt. Fra årsskiftet har butikkerne kun pligt til at modtage kontanter fra kl. 06:00 – 22:00; og nogle steder endda kun til kl. 20:00.
 • Folketinget præciserer reglerne for brug af kombinerede betalings- og loyalitetskort. Dermed får flere virksomheder nu mulighed for at tilbyde forbrugerne attraktive loyalitetskort.
 • Planloven revideres. Vi får ikke flere hypermarkeder, og politisk fastholder man en grænse på 1200 m² for dagligvarebutikker.
 • Virksomhedsforum for enklere regler vil helt eller delvist gennemføre 18 ud af 31 forslag til byrdelettelser fra DSK og Dansk Erhverv. Yderligere 6 forslag bliver fortsat behandlet.
 • Lobby-indsats for at sætte politisk fokus på sikkerheden i butikkerne. Både justitsministeren og folketingsmedlemmer fra de største partier bakker op om flere forslag fra DSK. Se listen med forslag her.
 • DSK’s seniorkonsulent Kirsten Jacobsen er udpeget af erhvervsminister Brian Mikkelsen som sagkyndigt medlem til det nye Miljø- og Fødevareklagenævn.
2016
 • Politisk opbakning til en ændring af erhvervslejeloven, så det ville blive lettere at smide erhvervslejere på gaden. Efter indsats fra bl.a. DSK får udlejerne nu ikke opfyldt deres ønske om tidsbegrænsede lejemål.
 • Nyt Dankort-abonnementsmodel med 10 bånd (mod den tidligere models 8 bånd). Dermed tilstræbes en større grad af retfærdighed.
 • Den kommende markedsføringslov kommer ikke til at medføre markante ændringer eller nye byrder.
 • Det politiske forlig i 2016 om bl.a. planlovens detailhandelsbestemmelser forhindrer byggeri af flere hypermarkeder med butiksdød til følge og kvadratmetergrænsen for dagligvarebutikker i lokalcentre fastholdes på 1.200 m2
 • Ny sejr til DSK i den langstrakte sag om lovliggørelsen af Fields. Ved en domsforhandling i Københavns Byret blev det slået fast, at DSK er klageberettiget i sagen om indretningen af det ulovlige stormagasin
 • DSK får i en ny undersøgelse opbakning fra tre ud af fire danskere til flere momssatser.
 • DSK har medvirket til 30 forslag til Virksomhedsforum for enklere regler, som kan gøre hverdagen for butiksejere mindre bureaukratisk
 • DSKs formand Lisbeth Dalgaard fik politisk goodwill i en paneldebat om madspild og madkultur på Folkemødet på Bornholm. Den franske ambassadør pegede på, at hypermarkeder har en negativ indflydelse på måltidet som en social og kulturel funktion i familierne.
 • Den ene af de fire smiley-ansigter stod til at blive droppet. DSK pressede på for at bevare alle fire, hvilket lykkedes med Fødevareforliget.
 • Efter to års forhandlinger lykkedes det at blive enige om et nyt statsligt dyrevelfærdsmærke. Coop har dog valgt at stå uden for.
 • 250 convenience-butikker i Circle K har meldt sig ind i DSK
2015
 • Ny grænsehandelsrapport, hvor Skatteministeriet dokumenterer en sammenhæng imellem udviklingen i afgifterne og udviklingen i grænsehandelen.
 • Forhandlinger om fremtidig apoteker-lovgivning. Et bredt politisk flertal vil hindre salg af dagligvarer uden medicinske formål hos apotekerne. Dermed bør en pæn omsætning blive flyttet hjem til dagligvarehandelen mv. Kravene til et lidt smallere sortiment træder i kraft 1. januar 2016.
 • Reklameafgiften sendes endeligt i graven, da regeringen opgiver sin støtte til afgiften. Dermed er der ikke flertal for at indføre reklameafgiften. Loven bliver formelt afskaffet i december 2015.
 • Som et led i SR-regeringens vækstinitiativer øges kontrollen med de udenlandske e-handelsbutikkers momsbetaling.
 • Et flertal i Folketinget indgår et fødevareforlig med gode takter, hvor bl.a. de fire Smiley-ansigter bibeholdes. Samtidig individualiseres kontrolfrekvensen og sanktionspraksis evalueres.
 • Den danske og tyske regering indgår aftale om indføring af pant på tyske dåser i grænsehandelen. Panten forventes indført i 2018. Dermed bør en stor del af grænsehandelen vende tilbage til de danske butikker.
 • Detailhandelen Nets og bankerne har indgået aftale om den mest banebrydende udvikling af Dankortet nogensinde. Fra efteråret 2016 vil det blive muligt at foretage betalinger med Dankortet alene med en smartphone og altså uden at medbringe tegnepung og plastikkort i butikkerne.
 • Etableringen af pantstationer fortsætter, så der ved årets udgang er tale om en landsdækkende test.
2014
 • DSK kæmpede med succes imod en liberalisering af planlovens detailhandelsbestemmelser, og dermed flere hypermarker. Regeringen valgte ikke at tage Produktivitetskommissionens anbefaling af en liberalisering med i vækstplanen. Kampen blev kæmpet på flere fronter: DSK dannede fælles front med COOP om bl.a. en kronik og analyser, som endte i medierne bl.a. med historien om hvordan huspriserne i en by falder, når den sidste købmand lukker. DSK fik 48 organisationer til at skrive under på en advarsel imod en liberalisering af planlovens detailhandelsbestemmelser. Arkitektforeningen og DSK igangsatte en prisopgave om bæredygtig shopping med det formål at vise omverdenen, at der er masser af alternativer til hypermarkeder, til gavn for forbrugerne og byerne.
 • Det blev til et nej til Bilka i Hjørring. Naturstyrelsen nedlagde et veto i forhold til det lokalplanforslag, som kommunen har sendt i høring, og som skulle muliggøre Bilka-centret.
 • Brændeafgiften blev aflyst. Det lykkedes en bred alliance af organisationer, herunder DSK og Dansk Erhverv, at forhindre en afgift på brænde.
 • Bilka i Fields er stadig ulovligt. Natur- og Miljøklagenævnet traf enstemmigt afgørelse til fordel for DSK om, at Bilka, H&M og Magasin i Fields fortsat er i strid med lokalplanen, og at Københavns Kommune ikke lovligt har kunnet udstede den byggetilladelse, der efter kommunens opfattelse skulle lovliggøre ”stormagasinet”.
 • Kanelsneglen smager fortsat af kanel. DSK har deltaget i en arbejdsgruppe, der resulterede i at kanelsnegle fremover betegnes som traditionelt bagværk og derfor stadig må smage af kanel, som de plejer.
 • Afgiften på husstandsomdelte tilbudsaviser, der blev vedtaget af Folketinget i 2011, er endnu ikke trådt i kraft.
2013
 • DSK deltager i en arbejdsgruppe, der får fjernet nogle af de mest unyttige kontroller og byrder i forbindelse med salg af økologiske fødevarer. Engrosvirksomheder, hvis økologiske fødevarer er færdigpakkede, behøver ikke længere at udføre økologisk balanceregnskab eller lave særlige lageroptællinger på økologiske varer.
 • Et flertal i Folketinget vedtager en “tilbagerulning” af planlovens detailhandelsbestemmelser, som er en vigtig sejr for DSK i indsatsen for at undgå flere hypermarkeder i Danmark.
 • Sodavandsafgiften halveres pr. 1. juli 2013 og fjernes helt 1. januar 2014. Ølafgiften sænkes med 15 pct. DSK kalder det en historisk beslutning, da afgifterne i mange år kun er gået op og håber på mindre grænsehandel.
 • DSK deltager i Måltidspartnerskabet, hvor myndigheder og organisationer samarbejder med det mål at gøre det nemt at spise sundere for danskere.
 • DSK’s indbringelse af sag for Natur- og Miljøklagenævnet resulterer i, at planerne om et Bilka-center i en sjællandsk kommune droppes.
 • Skatteministeren giver butikkerne mulighed for refusion af sodavandsafgiften ved afgiftens bortfald i 2014.
 • Miljøstyrelsen meddeler, at det er ulovligt, når en virksomhed fra sin hjemmeside sælger dåser til danskerne uden pant. Det gælder også salg fra udenlandske hjemmesider.
 • Finanslovsaftalen fremrykker afskaffelsen af den vægtbaserede emballageafgift til primo 2014.
 • Rigspolitichefen støtter DSK i, at politiet af kriminalpræventive hensyn undlader at offentliggøre detaljerede oplysninger om røverier mv., med mindre efterforskningsmæssige eller andre tungtvejende grunde med vægt taler for, at oplysningernes undtagelsesvis offentliggøres.
2012
 • Konstruktiv dialog med StanleyBet om forhandlerkontrakt fører til en fornuftig og brugbar kontrakt, som er særdeles vigtig da StanleyBet p.t. er eneste alternativ til Danske Spil.
 • Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune beslutter, at der ”på det foreliggende grundlag ikke ønskes et hypermarked på Firskovvej”.
 • Et flertal af organisationerne bag rapporten fra erhvervs- og vækstministerens Detailhandelsforum opfordrer regeringen til at droppe det såkaldte Vækstforums tanker om flere hypermarkeder i Danmark.
 • Miljøministeren fremsætter lovforslag om “tilbagerulning” af Planlovens detailhandelsbestemmelser, som DSK ser som en stor fordel for butikslivet i købstædernes bymidter.
 • Ny Branchekode færdiggøres både i en elektroniske version og i en papirversion.
 • DSK er med til at afværge en tilmeldeordning til husstandsomdelte reklamer, afværge krav om at medarbejdere skal være 18 år for at sælge aldersgrænsebelagte varer samt afværger en stigning i panten, da dette ville medføre stigende grænsehandel.
 • Fedtafgiften afskaffes og udvidelsen af sukkerafgiften til andre varer droppes.
2011
 • Særlige mærkningsregler vedr. kartofler ophæves.
 • Gladsaxe Kommune meddeler at Bilka ikke længere indgår i planlægningen for “Tobaksgrunden”.
 • To forslag til liberalisering af planloven skal behandles i Detailhandelsforum, hvor bla. DSK er repræsenteret.
 • Østre Landsret slår fast, at Bilka i Fields er ulovlig, og indretningen skal lovliggøres.
 • Danmark beslutter at tillade en overvæltning af gebyrer på kreditkort til forbrugeren.
 • Ny forsikrings-samarbejdsaftale med Willis.
 • Forbedret rammeaftale for postbutikker.
 • Affaldsgebyr ændres, så butikker fra 1. januar 2012 kun skal betale for den kommunale genbrugsplads, hvis man benytter den.
2010
 • Kæderne NærKØB, LetKøb og Go’on beslutter at melde butikkerne ind i DSK. Tilsammen har de tre kæder ca. 330 butikker.
 • Regeringen fremlægger forslag om en 18 års aldergrænse ved køb af drikkevarer med mere end 7 %. Takket være en koordineret indsats i detailhandelen og hos VSOD, bliver grænsen ændret til 16,5 %.
 • Regeringen undlader at gennemføre afgiftsforhøjelser på øl, vin og spiritus, bl.a. takket være en grænsehandelsanalyse fra DSK.
 • Et bredt folketingsfleltal vedtager den overgang fra lukkelov til helligdagslov, som bl.a. DSK argumenterede for fremfor en hurtig afskaffelse af lukkeloven.
 • DSK’s formand bliver forretningsudvalgsmedlem i Dansk Erhverv.
 • Der er ikke længere krav om mængdeangivelse på varer, der er fremstillet, pakket og solgt i samme butik.
 • DSK ansætter Julie Holck i knapt et år. Julie er cand.mag og har skrevet en ErhvervsPhD om “Butikkerne og de levende byer”.
2009
 • DSK overtager en række arbejdsopgaver på det fødevarelovgivningsområdet fra SuperGros. Samtidig overtages administration af den elektroniske egenkontrol og daglig support til butikkerne vedrørende denne.
 • Økonomi- og erhvervsministeren når – efter hårdt pres fra bl.a. DSK – frem til , at det danske forbud mod rabatkuponer kan fortsætte.
 • Regeringen beslutter at imødekomme DSK’s og Dansk Erhvervs ønsker om længere frister for betaling af A-skat og afregningen af moms for virksomheder, der betaler månedligt eller kvartalsvis.
 • Det lykkes at få forenklet reglerne for mærkning af fødevarer, der fremstilles, pakkes og sælges i samme butik.
 • Stort supermarkedsprojekt i Østjylland stoppes, bl.a. efter DSK har redegjort for, at det vil stride mod intentionerne i planloven.
 • Lovændring betyder, at pengeinstitutterne kan give butikker oplysninger om identiteten på forbrugere, der har betalt for lidt med et betalingskort. DSK har i årevis arbejdet for denne ændring.
 • DSK tager initiativ til og samler hele detailhandlen om et lukkelovs-kompromis, som ministeren udtaler vil danne grundlag for regeringens lovforslag.
2008
 • Vareudbringning til private forbrugere bliver lettere, da reglerne forenkles efter pres fra DSK.
 • Leverpostejsbekendtgørelsen ophæves. DSK har gennem mange år arbejdet på at få denne varestandard ophævet.
 • DSK presser på for forenkling af kravene for køletemperaturer, og den besværlige særregel vedr. opbevaringstemperatur for pasteuriseret æg ændres.
 • DSK får i samarbejde med Coop og Dansk Supermarked en aftale på plads med bryggerierne, der sikrer håndteringsgodtgørelse for al engangsemballage med pant og en generelt mere korrekt og retfærdig håndteringsgodtgørelse.
 • På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde får DSK nye vedtægter, som bl.a. medfører. at kædemedlemmernes direktører bliver medlem af DSK’s bestyrelse. Samtidig vælges købmand Lisbeth Dalgaard til ny formand.
 • DSK’s formand Lisbeth Dalgaard får HK Handel’s arbejdsmiljøpris.
 • DSK, Coop og Nærbutikkernes Landsforening indgår en aftale med House of Prince om forbedret avance for salg af cigaretter.
2007
 • Efter henvendelse fra DSK kontakter Forbrugerombudsmanden Scandlines for at stoppe deres ulovlige brug af rabatkuponer.
 • DSK, Coop og Dansk Supermarked indgår aftale med bryggerierne, der forhøjer håndteringsgodtgørelsen mærkbart.
 • DSK indgår samarbejdsaftale med ProLøn og sikrer dermed DSK-medlemmer rabat på alle ydelser fra ProLøn.
 • Sammen med Topdanmark udvikler DSK en tillægsdækning til løsøreforsikring, som skal dække købmanden i tilfælde af indtrængen af skadedyr.
 • Folketinget vedtager en forholdsvis beskeden liberalisering af planloven. DSK konstaterer med glæde, at der herefter ikke kan opstå nye sager som Bilka-sagen i Horsens.
 • DSK fejrer 100 års jubilæum.
2006
 • Efter seks år lykkes det DSK at overbevise mynighederne om, at mængderegnskab vedr. oksekød ikke gør fødevaresikkerheden bedre.
 • Ny lov betyder, at salg af øl og sodavand uden pant medfører ”klip” i næringsbrevet, og ejeren kan derfor miste retten til at drive butik. Desuden indføres større bøder ved gentagne overtrædelser.
 • Miljøministerens detailhandelsudvalg, hvori DSK deltager, afleverer en betænkning, hvor flertallet indstiller, at der kun kan ske en moderat liberalisering af planloven.
 • Naturklagenævnet giver DSK medhold i, at Føtex i Roskilde og Hillerød er for store – begge over 4.000 m2 – og skal ombygges for at overholde planlovens regler.
 • Sodavandsafgiften sænkes med 30 øre pr. liter – et skridt i den rigtige retning.
 • Naturklagenævnet giver DSK medhold i, at Føtex i Vanløse er større end tilladt efter loven.
2005
 • DSK og den øvrige detailhandel kæmper en brav kamp imod Dankort-gebyret og kræver, at bankernes gebyrer som minimum skal være synligt for forbrugerne. Efter kort tid fjerner økonomi- og erhvervsministeren bankernes mulighed for at opkræve 50 øre pr. betaling og indfører en – desværre konkurrenceforvridende – abonnementsordning, hvor butikkerne betaler til kortets infrastruktur.
 • DSK vinder to planlovssager i Naturklagenævnet. De to sager understreger, at landets kommuner skal tage planlovens bestemmelser alvorligt.
 • Efter en årelang kamp, anført af bl.a. DSK, får Told&Skat mulighed for at beslaglægge øl- og sodavand, hvis kravene om pant ikke er overholdt.
 • Miljøministeren gør, på DSK’s opfordring, indsigelse mod amts forsøg på en retlig lovliggørelse af en eksisterende Føtex, der er større end loven tillader.
 • DSK indgår ny rammeaftale om pension og forsikringer med Nordea Liv & Pension. ”DSK Pension” rummer mange fordele for købmanden og medarbejderne.
2004
 • DSK vinder i Højesteret: Bilka i Horsens er ulovligt. DSK får medhold i, at Horsens Kommune og Naturklagenævnet handlede ulovligt ved at tillade Dansk Supermarked A/S at opføre Bilka i Horsens.
 • DSK er sammen med Coop og Dansk Supermarked med til at sikre butikkerne en kompensationspulje fra Bryggeriforeningens medlemmer på ca. 42 mio. kr. Det er kompensation for pantændringen i begyndelsen af året.
 • Miljøministeren har, bl.a. på opfordring fra DSK, bremset planerne for et nyt butikscenter, da centerets placering var ulovlig.
 • Fødevaredirektoratet gør det muligt at tilbyde kunderne selvbetjent salatbar. DSK har efterlyst denne mulighed i mange år.
 • Folketinget indfører næringsbrev til fødevarebutikker. DSK har sammen med HORESTA kæmpet en hård kamp for dette. Målet er at få lukket butikker, der systematisk bryder loven.
 • DSK vinder sag i Naturklagenævnet. Planerne om udvidelse af et supermarked til ca. 5.000 m2 er ulovlig, da nye arealer til butikker som hovedregel skal findes i bymidten.
 • Afgifterne på øl og vin lempes som følge af Finansloven. Det finansieres ved, at afgiften på cigaretter hæves.
 • Efter lange forhandlinger med Dansk Tipstjeneste aftales en væsentlig nedsættelse af online-afgifterne.
 • Miljøministeren bremser et amts voldsomme planer for detailhandlen. I henhold til planloven skal samtlige otte projekter ændres mht. størrelse og placering.
2003
 • DSK’s utrættelig kamp for en nedsættelse af emballageafgiften får regeringen til at nedsætte emballageafgiften med 80 pct. for øl og sodavand. Det svarer til ca. 40 øre ekskl. moms pr. dåse.
 • DSK vinder sag i Vestre Landsret, der slår fast, at kommuner ikke må dispensere for lukkelovens butikstider i mindre byer.
 • Miljøministeriet skriver på DSK’s opfordring til to amter, at deres planer om meget store dagligvare- og udvalgsvarebutikker samt butikscentre ligger uden for planlovens formål.
2002
 • Engangsemballage til øl og sodavand tillades i Danmark. Det har bl.a. DSK kæmpet for i mange år.
 • Behersket ændring af planloven – DSK opnår i stor udstrækning målet: der skal opretholdes en finmasket butiksstruktur.
 • Væsentlig nedsættelse af online-afgifterne til Dansk Tipstjeneste A/S – efter lange forhandlinger.
 • DSK vinder principsag om lukkeloven i byretten vedr. en kommunes dispensation for lukkeloven.
 • Efter et stort og vedvarende pres fra dagligvarehandlen, ikke mindst fra DSK, er grænsehandlen på finansloven. Året efter nedsættes afgiften på spiritus, cigaretter og sodavand.
 • DSK, Dansk Textil Union, Danmarks Skohandlerforening og Danmarks Tapet- og farvehandlerforening etablerer ”bofællesskab” i Købmændenes Hus, der skal styrke foreningernes erhvervspolitiske indflydelse og give medlemmerne større medlemsfordele.
 • Efter pres fra bl.a. DSK hæver Dansk Tipstjeneste tilbagebetalingsprocenten på flere spil, som medfører øget omsætning hos tipsforhandlerne. Der afsættes desuden 5 mio. kr. årligt i en bonuspulje.
2001
 • DSK-indsigelse mod regionplanforslag i amt resulterer i, at amtet beslutter ikke at give tilladelse til større butikker, end planloven giver mulighed for, og antallet af aflastningscentre nedsættes fra 30 til 5!
 • Oksekøds-egenkontrol forenkles.
 • Vestre Landsret afgør, at lavprisvarehuset Bilka i Horsens er ulovligt opført. Vestre Landsret pålægger Naturklagenævnet at anerkende, at Horsens Kommunes lokalplan er ugyldig – og dermed er lavprisvarehuset ulovligt opført.
 • Efter forhandlinger med bladudgiverne forhøjes avancerne på bl.a. månedsblade og kvartalsblade
 • DSK sælger Dansk Købmands-Inventar A/S, Innopac A/S og Søren Mygind A/S til Bunzl.
 • En udbygning af BST-tilslutningspligten sættes i stå, bl.a. efter indsats fra DSK.
 • Arbejdstilsynets ret til at udstede administrative bøder for f.eks. manglende APV stoppes, bl.a. efter henvendelser fra DSK til beskæftigelsesministeren.
2000
 • På bl.a. DSK’s opfordring sker der en liberalisering af salget af håndkøbsmedicin.
 • Ny erhvervslejelov bygger på en aftale, som DSK i samarbejde med en række andre organisationer indgik med udlejerorganisationerne.
 • DSK’s indsigelser mod regionplantillæg stopper etablering af varehuse på 5.000 m2 eller mere. Planlagte butikker i tre amter reduceres til 3.000 m2.
 • De danske bryggerier, læskedrikfabrikanter og dansk dagligvarehandel, med DSK som hovedforhandler, etablerer Dansk Retursystem A/S.
 • Lukkelovs-revision med store DSK-fodaftryk – og en ”tidsel” i form af 8 søndage, hvor alle butikker må holde åbent.

OM DSK

Resultater til gavn for købmændene

Pressekontakt

Historie

Bestyrelse

Medarbejdere

Samarbejdspartnere

Kædemedlemmer

Kædernes grossister

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: