Viden om dagligvarehandel

Afgifter på dagligvarer

8. januar 2020
        
    

For at skabe overblik over afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter har DSK indsamlet den aktuelle og den historiske viden for en række afgifter aktuelle og den historiske viden for en række afgifter efter Skatteministeriets opgørelser. Se link herunder.

Moms i EU

Europa Kommissionen opdaterer halvårligt et notat, der viser de forskellige momssatser i de forskellige EU-lande. Langt de fleste lande har lavere moms på fødevarer ligesom kun Ungarn har en højere generel moms end Danmark.

Danskernes grænsehandel med nydelsesmidler

Chart by Visualizer

Udviklingen i afgifter på nydelsesmidler

Chart by Visualizer

År 2000 = index 100

Tidslinie

2003: Afgift på spiritus og tobak sænkes pga stop for 24-timers regel
2009: Afgifter på slik, sodavand og tobak hæves
2011: afgifter på sodavand, slik, øl, vin og tobak hæves
2012: Indeksering indføres på slik, vin, sodavand og øl
2013: Sodavandsafgift afskaffes og ølafgift sænkes
2018: Indekseringer aflyses, afgift på alkoholsodavand afskaffes, nøddeafgift halveres
2019: Lempelse af ølafgift og vinafgift. Afskaffelse af emballage for pantbelagte drikkevarer.
2020: Nøddeafgift ophæves endeligt fra 1. januar 2020.
2020: Tobaksafgifter hæves pr. 1. april 2020. En gennemsnitlig pakke cigaretter stiger til 55 kr.
2022: Tobaksafgifter hæves pr. 1. januar 2022. En gennemsnitlig pakke cigaretter stiger til 60 kr.