Politik og holdninger

Fødevareregler

7. februar 2021
        
    

Fødevarereglerne skal overholdes – og forenkles.

Fødevaresikkerhed, egenkontrol og offentliggørelse af kontrolrapporter er til stadighed emner, der optager myndighederne, pressen, købmændene og dermed DSK. Arbejdet med Branchekoden, der informerer om fødevarereglerne, og hvordan de kan overholdes, er derfor højt prioriteret hos DSK.

DSK’s Branchekode er “vurderet” af Fødevarestyrelsen, og den sikrer købmændene et værktøj til en effektiv egenkontrol, som lever op til reglerne. Branchekoden bliver løbende opdateret, og DSK’s medlemmer bliver informeret om nye regler.

Andre bruger DSK’s Branchekode
Det er meget ressourcekrævende at udarbejde og vedligeholde en branchekode, og andre brancheforeninger og større firmaer har derfor fordel af at benytte DSK’s Branchekode. Det gælder f.eks. flere af benzinkæderne med fødevarebutikker.

Må ikke skade branchens renommé
Fødevareregionerne kontrollerer flittigt, om detailbutikker har et egenkontrolprogram, og om de udfører egenkontrollen. Både DSK, Coop og Salling Group finder det vigtigt, at alle  fødevareforretninger stilles over for samme krav om egenkontrol. Presseomtale af dårlig hygiejne i detailleddet skader hele branchens renommé, og det ville også være unfair konkurrence, hvis nogle butikker kunne slippe af sted med at gøre ingenting.

Kampen mod unødvendige og besværlige regler
Fødevaresikkerheden skal være i orden, og forbrugerne må ikke blive vildledt eller snydt. Men DSK kæmper mod alle eksisterende og nye regler, som forekommer unødvendige og besværlige.