Viden om dagligvarehandel

Priserne

16. august 2015
        
    

De priser, forbrugerne møder i butikkerne, er sammensat af en del forskellige faktorer, hvor ændringer i en eller flere faktorer kan medføre en ændret pris til forbrugeren.

De væsentligste parametre for forbrugerprisen er:

 • Råvaren
 • Produktionsomkostningen (maskiner, energiomkostninger- og afgifter, løn mv.)
 • Producentens vurdering af hvilken pris produktet kan bære
 • Diverse punktafgifter, moms og eventuel dækningsafgift
 • Administration af afgifter og andre administrative byrder
 • Husleje
 • Omkostninger til distribution, løn m.v. i produktion, distribution og detailhandel
 • Generelle miljøafgifter som vand- og vandafledningsafgift
 • Andre miljøomkostninger
 • Fortjeneste til producenten, distributøren og detailhandelen
 • Markedsføring inkl. TV, tilbudsaviser mv.
 • Lønomkostninger og andre sociale omkostninger
 • Omkostninger til et eventuelt pant- og retursystem
 • Omkostninger til håndtering af betaling med kontanter og betalingskort

Forbrugeren betaler
Hvis en vare stiger i pris, er det ikke nødvendigvis, fordi detailhandelen forsøger at tjene flere penge. Omvendt stiger en vare heller ikke nødvendigvis i pris, fordi en eller flere af ovennævnte parametre ændrer sig, men i sidste ende betaler forbrugeren altid prisen for stigende omkostninger.

Kundernes gunst
Detailhandelen er et frit erhverv, hvor tusindvis af virksomheder dagligt konkurrerer imod hinanden. Både i kapitalkæder og hos de mange selvstændige erhvervsdrivende konkurreres der om kundernes gunst. En tese er, at jo oftere en kunde har brug for en given vare/tjenesteydelse, desto mere intensiv er konkurrencen, da den pågældende branche ligger ”top of mind” hos forbrugeren.

Påstande om dagligvarepriserne
DSK har udarbejdet et notat, der tager afsæt i en række af de påstande, som cirkulerer om dagligvarepriserne, butikkernes indtjening og avance.

Påstande:

 • Der er ikke tilstrækkelig konkurrence på det danske marked.
 • Planlov og lukkelov er skyld i høje priser.
 • Danske butikspriser er højere end i andre europæiske lande.
 • I nogle brancher er producenterne meget dominerende.
 • Prissammenligninger mellem danske og udenlandske butikker dokumenterer til tider markante forskelle.
 • Det gør varerne dyrere, at Danmark er et lille land og et lille sprogområde.
 • Nogle detailhandlere tjener mange penge.
 • Tilbudsaviserne betyder højere priser.
 • Den varslede afgift på reklamer vil betyde højere priser.
 • Nogle prisforskelle mellem Danmark og andre lande kan ikke forklares.
 • Butikskæderne har overskud på udgivelsen af tilbudsaviserne.
 • Pant på øl og sodavand = højere omkostninger for butikkerne.

Ydermere har Henning Otte Hansen fra Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, i foråret 2015 udarbejdet en analyse om årsagerne til de danske fødevarepriser, Hvorfor er danske fødevarer dyre?

Han peger på en række årsager til, at der er internationale prisforskelle, såsom forskelle i moms, kvalitet, regulering og velfærdsniveau. Men også koncentration både producent- og detailled, geografisk placering, tilbudskultur samt aftagende prispres kan være mulige årsager.