Spring til indhold
Søg
Close this search box.

OM DSK

Vi passer på de Danske Købmænd

Med De Samvirkende Købmænd har danske købmænd en slagkraftig brancheorganisation, der sætter mange “fingeraftryk” i dansk erhvervslovgivning. Medlemskredsen omfatter næsten 1.500 supermarkeder, discountbutikker, nærbutikker og convenience. DSK har også samtidig et tæt samarbejde med de to grossister i den frie sektor: Dagrofa og REMA Distribution Danmark A/S.

Om DSK - undersider

Vi passer godt på den danske købmand

I daglig tale siger vi, at DSK’s formål er at passe godt på den danske købmand. Mere formelt formuleret, så er DSK’s erklærede formål at skabe de bedst mulige vilkår for selvstændige forretningsdrivende i dansk dagligvarehandel.

En af DSK’s vigtigste opgaver er derfor at deltage aktivt i tilblivelsen af love og bekendtgørelser, der berører dagligvarehandelen og dermed købmændene. DSK har høringsret i forhold til relevant lovgivning og er repræsenteret i en lang række råd, nævn og udvalg, hvor der kan øves indflydelse. Via forhandlinger og med saglige argumenter over for regering, folketing og kommuner påvirker DSK lovgivningsmæssige tiltag.

Det gælder f.eks. inden for butiksstrukturudviklingen, fødevarelovgivning, skatte- og afgiftsforslag, markedsføring, betalingsmidler, miljøkrav m.m.

Talerør

DSK varetager interesserne for alle medlemmer – uanset omsætning, butiksstørrelse eller kædetilhørsforhold. Derfor har DSK i mere end 100 år kunnet fastholde sin position som branchens talerør og købmændenes hovedorganisation.

MEDLEMMER

Som medlem af De Samvirkende Købmænd, er du i selskab med købmænd fra MENY, SPAR, Min Købmand, LetKøb, REMA 1000, 7-Eleven, Løvbjerg Supermarked, ABC Lavpris, Dagrofa Foodservice, Circle K, Q8 samt enkelte købmænd i NærKØB og uden for kæder.

Som medlem af DSK kan du få gratis rådgivning af DSK’s sekretariat i alle juridiske og faglige spørgsmål, når det drejer sig om personale (ferie, sygdom, ansættelse/opsigelse) eller vejledning i forståelse af love og bekendtgørelser; herunder bl.a. fødevarelovgivning, planlov, lukkelov, markedsføringslov og arbejdsmiljølov.

DSK har udarbejdet en Branchekode til sine medlemmer, der oversætter lovgivning og regler på fødevareområdet til praktisk vejledning i den daglige drift. Du får også adgang til elektronisk egenkontrol, hvis du er medlem af en kæde.

Medlemmer kan kontakte kommunikationskonsulent Niels Tønning Rasmussen for spørgsmål og kommentarer 

Niels Tønning Rasmussen

Kommunikationskonsulent

Lær os bedre at kende

Resultater til gavn for købmændene

Pressekontakt

Historie

Bestyrelse

Medarbejdere

Samarbejdspartnere

Kædemedlemmer

Kædernes grossister

Seneste updates

Følg os på X og LinkedIn

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: