Viden om dagligvarehandel

Madspild

26. august 2020
        
    

Hvordan defineres madspild?

I Danmark anses Miljøstyrelsens definitioner (MST, 2014) stadig, som de mest anvendte:

Madaffald er alt affald, der stammer fra mad. Madaffald kan opdeles i to; madspild og øvrigt madaffald.

  • Madspild er fødevarer, der kunne være spist, men i stedet er blevet smidt ud (Understøttes af Barilla center, 2012; FAO, 2011)
  • Øvrigt madaffald er de dele af fødevarerne, der ikke er beregnet til at spise. F.eks. æggeskaller, osteskorper, kaffegrums og kernehuse (Miljøstyrelsen, 2014)

Madspild i Danmark

I Danmark refereres ofte til, at der spildes over 700.000 ton mad i Danmark. Dette tal er baseret på tal opgjort i år 2012, og tallet fordeler sig som illustreret i figur 1.

Figur 1: Madspild pr. 1000 ton i de enkelte led i fødevareforsyningskæden (Danmark, opgjort 2012, dog husholdningerne i 2018)

I 2018 publicerede Miljøstyrelsen en ny rapport (baseret på tal fra 2017). I denne rapport blev konkluderet, at danskerne har reduceret deres madspild med 14.000 tons. Det vil sige, at der blev kortlagt 260.000 tons madspild i 2011 og 247.000 tons i 2017.

Der er spild i alle led i kæden, men det største madspild er hos forbrugerne. Der har de seneste godt 10 år været et stort fokus på at mindske madspild. Vi har ikke publicerede data, der viser, hvor stor en effekt, indsatserne har haft. Vi antager dog, at der er sket en væsentlig reduktion som følge af indsatsen.

Læs mere her

> DSK notat om madspild