Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Smileyordningen skal revideres

Smileyordningen, som vi kender den, har i 20 år gjort det nemt for forbrugerne at finde de butikker, der har bedst styr på fødevarereglerne.

DSK er kritiske overfor, at Fødevarestyrelsen ønsker, at reducere de eksisterende fire symboler til kun tre, så den mellemfornøjede smiley udgår. Det betyder, at de butikker, der ville være gået fra en glad smiley til en mellemfornøjet smiley, i stedet får tildelt en med ”lige mund”. Det kan af forbrugerne tolkes ringere end det i bund og grund er.

De nuværende smileys er kendt af forbrugerne gennem mange år og skaber tryghed. Det er en succesrig ordning, der har sat fokus på fødevaresikkerhed og gjort det konkret i forhold til forbrugerne, hvad enten de besøger en fødevarebutik, restaurant eller café.

Ifølge Fødevarestyrelsen har Smiley-ordningen generelt betydet en bedre hygiejne i danske virksomheder, og er et vigtigt virkemiddel til at sikre en høj fødevaresikkerhed i Danmark. Vi ser derfor ingen grund til at amputere en ordning, der er indarbejdet og velfungerende.

#Smileyordning #Butik #Fødevarestyrelse #DSK #Hygiejne #Fødevaresikkerhe
... Se mereSe mindre

Smileyordningen skal revideres 

Smileyordningen, som vi kender den, har i 20 år gjort det nemt for forbrugerne at finde de butikker, der har bedst styr på fødevarereglerne. 

DSK er kritiske overfor, at Fødevarestyrelsen ønsker, at reducere de eksisterende fire symboler til kun tre, så den mellemfornøjede smiley udgår. Det betyder, at de butikker, der ville være gået fra en glad smiley til en mellemfornøjet smiley, i stedet får tildelt en med ”lige mund”. Det kan af forbrugerne tolkes ringere end det i bund og grund er. 

De nuværende smileys er kendt af forbrugerne gennem mange år og skaber tryghed. Det er en succesrig ordning, der har sat fokus på fødevaresikkerhed og gjort det konkret i forhold til forbrugerne, hvad enten de besøger en fødevarebutik, restaurant eller café. 

Ifølge Fødevarestyrelsen har Smiley-ordningen generelt betydet en bedre hygiejne i danske virksomheder, og er et vigtigt virkemiddel til at sikre en høj fødevaresikkerhed i Danmark. Vi ser derfor ingen grund til at amputere en ordning, der er indarbejdet og velfungerende.

#Smileyordning #Butik #Fødevarestyrelsen #DSK #Hygiejne #Fødevaresikkerhed

DSK var med, da nærdemokratiet blev sat på dagsordenen på vælgermødet hos SPAR i Agerskov. Her var det lokale købmandspar Sonja og Paul værter for et lokalt vælgermøde, hvor de lokale partier var repræsenteret på scenen til aftenens debat.

Der var stort set udsolgt til aftenens vælgermøde, hvor der blev diskuteret til og fraflytning, skoler og daginstitutioner, ældreboliger, mangel på arbejdskraft, miljø og drikkevand og naturligvis kultur og fritid i kommunens mange lokalsamfund. Stor tak til aftenens værtspar Sonja og Paul for et flot arrangement og den gode stemning.

Projektet der handler om nærdemokrati er finansieret af KFI, som et led i indsatsen for at understøtte købmandens rolle i lokalsamfundet.

#DSK #KFI #SPAR #Købman #Kommunalvalg #Vælgermø #Dagrofa #Agerskov #Tønde
... Se mereSe mindre

DSK var med, da nærdemokratiet blev sat på dagsordenen på vælgermødet hos SPAR i Agerskov. Her var det lokale købmandspar Sonja og Paul værter for et lokalt vælgermøde, hvor de lokale partier var repræsenteret på scenen til aftenens debat. 

Der var stort set udsolgt til aftenens vælgermøde, hvor der blev diskuteret til og fraflytning, skoler og daginstitutioner, ældreboliger, mangel på arbejdskraft, miljø og drikkevand og naturligvis kultur og fritid i kommunens mange lokalsamfund. Stor tak til aftenens værtspar Sonja og Paul for et flot arrangement og den gode stemning. 

Projektet der handler om nærdemokrati er finansieret af KFI, som et led i indsatsen for at understøtte købmandens rolle i lokalsamfundet. 

#DSK #KFI #SPAR #Købmand #Kommunalvalg #Vælgermøde #Dagrofa #Agerskov #TønderImage attachmentImage attachment

Min Købmand i #Vils på Mors med #købman Leo Dybdal i spidsen har netop skudt kommunalvalget igang med et stort tilrettelagt #vælgermø, hvor alle de lokale partier, der stiller op, er med på scenen under ledelse af moderator John Wagner fra #DSK.

Vælgermødet er et tilløbsstykke, og der er fyldt i det opstillede telt på parkeringspladsen foran butikken. Det tegner derfor godt til de næste møder, hvor det næste møde bliver i Bækmarksbro torsdag den 21. oktober.

Projektet der handler om #nærdemokrat er finansieret af #KFI, som et led i indsatsen for at understøtte købmandens rolle i lokalsamfundet.
... Se mereSe mindre

Min Købmand i #Vils på Mors med #købmand Leo Dybdal i spidsen har netop skudt kommunalvalget igang med et stort tilrettelagt #vælgermøde, hvor alle de lokale partier, der stiller op, er med på scenen under ledelse af moderator John Wagner fra #DSK. 

Vælgermødet er et tilløbsstykke, og der er fyldt i det opstillede telt på parkeringspladsen foran butikken. Det tegner derfor godt til de næste møder, hvor det næste møde bliver i Bækmarksbro torsdag den 21. oktober.

Projektet der handler om #nærdemokrati er finansieret af #KFI, som et led i indsatsen for at understøtte købmandens rolle i lokalsamfundet.Image attachmentImage attachment

Ny aftale styrker #Dankortet

Et stigende antal kunder vælger at betale med #Apple Pay, når de handler i #dagligvarehandlen. Derfor har Danske Bank i dag offentliggjort en aftale med Nets, der giver bankens Dankort-kunder mulighed for at betale med deres Dankort, når de bruger Apple Pay. Det er første gang i mange år, at en stor bank træffer en beslutning, der entydigt bakker op om Dankortet.

I dag er det muligt at benytte sit #Mastercard og #Visa i Apple Pay, men med den nye aftale bliver det fremadrettet muligt for kunderne også at benytte deres #Dankort. Dermed får kunderne en større fleksibilitet i valg af betalingsmetode.

For butikkerne betyder det, at de får mulighed for at trække beløbet på Dankort-delen af kundernes Visa/Dankort, hvilket er en billigere løsning.

”I dag afregnes alle #transaktioner i Apple Pay efter Visas tariffer. Når teknikken er på plads – forventeligt inden forår – vil butikkerne kunne konvertere dyre Visa-transaktioner til billigere Dankort-transaktioner. En løsning, der er billigere for den enkelte butik. Det er altså en rigtig god aftale for dansk detailhandel, som Danske Bank og Nets i dag har offentliggjort. Andre banker vil forhåbentlig lade sig inspirere af Danske Bank og træffe den samme beslutning”, siger Claus Bøgelund Nielsen, der er vicedirektør i De Samvirkende #Købmæ.
... Se mereSe mindre

Ny aftale styrker #Dankortet

Et stigende antal kunder vælger at betale med #Apple Pay, når de handler i #dagligvarehandlen. Derfor har Danske Bank i dag offentliggjort en aftale med Nets, der giver bankens Dankort-kunder mulighed for at betale med deres Dankort, når de bruger Apple Pay. Det er første gang i mange år, at en stor bank træffer en beslutning, der entydigt bakker op om Dankortet. 

I dag er det muligt at benytte sit #Mastercard og #Visa i Apple Pay, men med den nye aftale bliver det fremadrettet muligt for kunderne også at benytte deres #Dankort. Dermed får kunderne en større fleksibilitet i valg af betalingsmetode. 

For butikkerne betyder det, at de får mulighed for at trække beløbet på Dankort-delen af kundernes Visa/Dankort, hvilket er en billigere løsning.

”I dag afregnes alle #transaktioner i Apple Pay efter Visas tariffer. Når teknikken er på plads – forventeligt inden forår – vil butikkerne kunne konvertere dyre Visa-transaktioner til billigere Dankort-transaktioner. En løsning, der er billigere for den enkelte butik. Det er altså en rigtig god aftale for dansk detailhandel, som Danske Bank og Nets i dag har offentliggjort. Andre banker vil forhåbentlig lade sig inspirere af Danske Bank og træffe den samme beslutning”, siger Claus Bøgelund Nielsen, der er vicedirektør i De Samvirkende #Købmænd.

Under overskriften "Regeringsforslag er en buket med tidsler" har Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark og John Wagner, adm. direktør i De Samvirkende Købmænd skrevet et interessant debatindlæg i dagens udgave af Børsen.

Et debatindlæg der sætter fokus på regeringens ønske om at forringe afskrivningsmulighederne for erhvervslivet på f.eks. butiks-, produktions-, logistik- og hotelejendomme. En ekstrabeskatning som vil skade væksten, investeringslysten og i øvrigt forringe lige præcist det arbejdsudbud, som regeringen ellers vil øge.

Beskatningen er teknisk - men reel - og betyder, at en bygning fremover først er fuldt afskrevet efter 33 år frem for de nuværende 25 år. Det vil de gøre ved at reducere afskrivningssatsen fra 4 pct. til 3 pct, altså en forringelse på 25 procent.

Det er svært at se logikken og den sunde fornuft i forslaget og slet ikke i begrundelsen. Regeringen mener, at forringelsen fra 25 til 33 år afspejler en ejendoms reelle forringelse og forfald. Virkeligheden er en helt anden, og netop den type ejendomme er udsat for stor slitage og nedslidning. Det er derfor ganske urimeligt at forringe afskrivningen så drastisk og på den måde pålægge erhvervslivet en ekstra regning på ca. 650 mio. kroner om året.
... Se mereSe mindre

Under overskriften Regeringsforslag er en buket med tidsler har Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark og John Wagner, adm. direktør i De Samvirkende Købmænd skrevet et interessant debatindlæg i dagens udgave af Børsen.

Et debatindlæg der sætter fokus på regeringens ønske om at forringe afskrivningsmulighederne for erhvervslivet på f.eks. butiks-, produktions-, logistik- og hotelejendomme. En ekstrabeskatning som vil skade væksten, investeringslysten og i øvrigt forringe lige præcist det arbejdsudbud, som regeringen ellers vil øge.

Beskatningen er teknisk - men reel - og betyder, at en bygning fremover først er fuldt afskrevet efter 33 år frem for de nuværende 25 år. Det vil de gøre ved at reducere afskrivningssatsen fra 4 pct. til 3 pct, altså en forringelse på 25 procent.

Det er svært at se logikken og den sunde fornuft i forslaget og slet ikke i begrundelsen. Regeringen mener, at forringelsen fra 25 til 33 år afspejler en ejendoms reelle forringelse og forfald. Virkeligheden er en helt anden, og netop den type ejendomme er udsat for stor slitage og nedslidning. Det er derfor ganske urimeligt at forringe afskrivningen så drastisk og på den måde pålægge erhvervslivet en ekstra regning på ca. 650 mio. kroner om året.
Load more