Viden om dagligvarehandel

Udviklingen i dansk dagligvarehandel

15. februar 2021
        
    

Butikskoncepter

Langt størstedelen af den danske dagligvarehandel sker i dag via de butikskoncepter, som vi kender som hypermarkeder, store og små supermarkeder, nærbutikker, discountbutikker og convenience-sektoren med hele kioskmarkedet.

Det er købmændene og de to store kapitalkæder Coop og Salling Group, der dominerer den danske dagligvarehandel.

Antal butikker – Coop

Flest butikker i den såkaldte kolonialsektor har Coop Danmark med 1.026 butikker, hvilket svarer til  36,8 pct. af de danske dagligvarebutikker.

Antal butikker – købmændene

Herefter følger købmændene, der har i alt 803 dagligvarebutikker, svarende til ca. 28,8 pct. af det samlede antal dagligvarebutikker, hvortil kommer næsten 500 butikker inden for kiosksektoren.

Antal butikker – Salling Group

Salling Group har 644 butikker eller 23,1 pct. af det samlede antal butikker, mens Aldi/Lidl tilsammen har 317 butikker, svarende til 11,4 pct. af det samlede antal dagligvarebutikker i Danmark.

Antallet af dagligvarebutikker i Danmark

Over den seneste 10-års periode fra 2010 til 2020 er antallet af dagligvarebutikker i Danmark gået fra i alt 3.106 i år 2010 til 2.790 i år 2020. Antallet af dagligvarebutikker er dog steget de seneste to år af perioden.