Viden om dagligvarehandel

Unges arbejde

28. august 2017
        
    

Dagligvarebutikker ansætter ofte en del unge mennesker. Nogle som sommerferiehjælp, mens andre bliver i længere tid sideløbende med deres skolegang.

Unge på arbejdsmarkedet

Når man ansætter unge under 18 år, er der en række forhold, man som arbejdsgiver skal være opmærksom på. Det er arbejdsmiljøloven, der regulerer, hvad unge under 18 år må foretage sig på arbejdsmarkedet. Der er bl.a. forskel på reglerne, alt efter om den unge er færdig med 9. klasse eller ej.

Loven siger mere præcist noget om:

  • Hvor må de unge arbejde
  • Hvad må de unge arbejde med
  • Hvor længe må de unge arbejde
  • Hvor ofte må de unge arbejde

Forældrenes underskrift på ansættelseskontrakten

Som fundament for den unges ansættelsesforhold skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt. DSK anbefaler, at den unges forældre skriver under på kontrakten sammen med medarbejderen selv.