Nyt fra DSK

JA TAK til 5-årigt stop for nye aflastningsområder

Midlertidigt stop for flere megabutikker uden for byerne kan redde købstæderne, mener De Samvirkende Købmænd. Regeringens planer om et 5-årigt stop for flere og større butikker i de såkaldte aflastningsområder uden for byerne er præcis den medicin, som landets købstæder har brug for netop nu, hvor butikslivet i bymidterne er truet af stigende e-handel og […]

Levende bymidter kræver politisk mod

De Samvirkende Købmænd opfordrer både folketing og byråd til at tænke sig grundigt om, før der tillades flere megabutikker uden for købstæderne. Den stigende e-handel – forstærket i perioden med Covid-19 – truer butikslivet i bymidterne og dermed byernes naturlige samlingspunkt. ”Hvis ikke et flertal i Folketinget med indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek i […]