Spring til indhold

Kontantpligten er et levn fra gamle dage

Af Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør De Samvirkende Købmænd, og Freja Brandhøj, Politisk Chef Danmarks Restauranter & Caféer. Kontantbetaling bør være et konkurrenceparameter på linje med pris, vareudvalg og service. Derfor

Af Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør De Samvirkende Købmænd, og Freja Brandhøj, Politisk Chef Danmarks Restauranter & Caféer.

Kontantbetaling bør være et konkurrenceparameter på linje med pris, vareudvalg og service. Derfor må det være op til den enkelte butik, restaurant eller café at vælge om de ønsker at modtage kontanter eller ej.

Den 1. juli 2022 blev kontantpligten ophævet for engroshandel. Det betyder, at er erhvervsdrivende ikke længere er forpligtet til at modtage kontanter, når man handler med andre erhvervsdrivende. Men som butik, restaurant og café mv.  er du fortsat forpligtet til at modtage betaling med kontanter i tidsrummet fra kl. 06 til kl. 22 – dog med mulighed for en mindre begrænsning i tidsrummet 06 til 20, hvis der er tale om et geografisk område, der er særligt belastet af kriminalitet.

Tal fra Danmarks Nationalbank viser, at andelen af betalinger foretaget med kontanter næsten er halveret fra 23 pct. af betalingerne i 2017 til 12 pct. af betalingerne i 2021 og meget tyder på, at brugen af kontanter fortsat vil falde.

En meget stor andel af bankerne har de seneste år fjernet kontanterne. Det er bl.a. sket af sikkerhedsmæssige årsager og i takt med at kontanter benyttes i stadig mindre omfang. Alligevel er detailhandlen, restauranter og andre handlende fortsat forpligtiget til at modtage kontanter.

Et af argumenterne for kontanter handler om de ældre. Men faktum er, at borgere over 70 siden 2017 har mere end halveret brugen af kontanter, så de i dag kun benytter kontanter ved mindre end 2 ud af 10 betalinger i butikker.

Pligten til at tage imod kontanter er for mange virksomheder en stor byrde. Både administrativt, økonomisk og sikkerhedsmæssigt – herunder sikkerheden for medarbejderne, da kontanter er et af hovedmålene ved røverier. Det er samtidig blevet dyrere at komme af med dagens omsætning og skaffe byttepenge. En problemstilling der vokser, jo længere væk man bevæger sig fra storbyerne.

Der er ingen pligt til at modtage kontanter i f.eks. Sverige, Finland og Tyskland. Her er det op til butikker og restauranter og andre virksomheder om de vil tage mod kontanter. Det fungerer fint.

Det er vigtigt at understrege, at en afskaffelse af kontantpligten IKKE er en afskaffelse af kontanter, men blot en revision af en lov, der har overlevet sig selv. Vi opfordrer derfor Folketinget til at ophæve den særlige danske kontantpligt efter det kommende valg.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

moms og afgifter på dagligvarer og fødevarer
Pressemeddelelser

30% af dit indkøb er statsafgifter

Når danskerne handler dagligvarer, lander tre ud ti kroner i statens lommer i form af moms og afgifter. To ud af kronerne er moms, den sidste krone er særlige punktafgifter. De Samvirkende Købmænd har på baggrund af data fra købmændene dannet sig et billede af en ”almindelig” indkøbskurv, og hvad der i gennemsnit handles for. Det viser, at vi i

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: