Viden om dagligvarehandel

Lukkeloven

17. februar 2021
        
    

Lukkeloven omfatter alle udsalgssteder, hvorfra der sælges varer til forbrugere. Det vil sige butikker, boder m.v.

Ændringer pr. 1. oktober 2012

Den 1. oktober 2012 trådte den sidste del af lukkelovsændringen fra 2010 i kraft. Det betyder, at butikkerne i meget vid udstrækning kan holde åbent, som de ønsker. Tilbage er alene restriktioner på en række helligdage.

Disse helligdage er følgende dage: Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, påskedag, 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag. Derudover gælder restriktionerne også på grundlovsdag, juleaftensdag samt efter kl. 15 på nytårsaftensdag.

Særregler for mindre dagligvarebutikker

Butikker, der hovedsageligt sælger dagligvarer, og som har en omsætning (marts 2022) under 38,1 mio. kr. årligt inkl. moms og punktafgifter, er undtaget fra lukkelovens lukketidsregler. De kan således holde åbent på helligdage.

Som dokumentation for, at butikken opfylder betingelsen, skal der indsendes en revisorerklæring til Erhvervsstyrelsen, der på sin hjemmeside offentliggør, at erklæring er indsendt.

Dagligvarebutikker med en årlig omsætning (marts 2022) under 16,4 mio. kr. inkl. moms og punktafgifter kan holde åbent uden at indsende en revisorerklæring.

Læs mere her

> Lukkelovens regler