Viden om dagligvarehandel

Beskæftigelsen i detailhandelen

24. januar 2021
        
    

Mange deltidsansatte i detailhandelen

Antallet af beskæftigede i detailhandelen er det samlede antal medarbejdere – det vil sige såvel fuldtids- som deltidsansatte. Netop detailhandlen har altid været kendetegnet ved at have mange deltidsansatte medarbejdere. De senere år har ca. hver tredje i detailhandelen arbejdet deltids, hvilket er forholdsvist mange sammenlignet med andre brancher.

Deltidsansatte i dagligvarebutikker

Flere analyser peger på, at det især er i dagligvarehandelen, der er mange deltidsansatte. De deltidsansatte er først og fremmest unge, der er studerende eller skoleelever, som er ansat til opfyldning, betjening m.v., ligesom det ofte er de unge, der arbejder om aftenen og i weekenderne.

Delidsansatte øger fleksibiliteten

Butikkerne har de senere år efterspurgt deltidsansatte, fordi det øger fleksibiliteten i den enkelte butik, hvilket der har været et stadigt stigende behov for i takt med, at lukkeloven er blevet liberaliseret, så butikkerne har skullet ”dække” flere arbejdstimer. Herudover har en række butikker også skiftende behov henover året.

Lønmodtagere eller selvstændige

Ligesom i de øvrige private erhverv er ca. 90 pct. af de beskæftigede i detailhandelen lønmodtagere. Antallet af selvstændige har været faldende over årene, hvilket kan hænge sammen med både det faldende antal butikker og den stigende centralisering i detailhandlen med flere og flere kapitalkæder.