Viden om dagligvarehandel

Ord og begreber

25. august 2015
        
    

Disse og mange flere spørgsmål støder man ofte på, når man læser om og taler om dansk dagligvarehandel – men er vi alle enige om, hvad der menes, når vi bruger de forskellige begreber?

Det er vi formentlig ikke! En kort gennemgang af de relevante love og regler på området viser, at det samme ord kan defineres vidt forskelligt fra ministerium til ministerium og fra artikel til artikel.

Ord og begreber om dagligvarehandel

For at skabe et bedre overblik over de hyppigst anvendte udtryk i dagligvarehandlen har vi her i DSK forsøgt at samle et udsnit af de begrebsdefinitioner, der hyppigst anvendes i den danske dagligvarehandel. For overskuelighedens skyld er samtlige anvendte definitioner forsynet med fodnoter om, hvorfra definitionen stammer. Se herunder.

Hvis du mangler yderligere definitioner i oversigten, er du velkommen til at kontakte os.