Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Høring over forslag til ny regulering af bispehol A i fødevarekontaktmaterialer

Journalnummer: 2024-29-22-04495

De Samvirkende Købmænd takker for at have modtaget ovenfornævnte forslag i høring. Hermed følger vores kommentarer.

Vedr. artikel 3:

Der henvises i artikel 2 (definitioner) til definitionerne i forordning 10/2011, hvor bl.a. en funktionel barriere defineres. Det er dog ikke tydeligt via teksten i artikel 3, om forbuddet derfor også gælder for et materiale, som er bagved en funktionel barriere.

Vedr. artikel 5:

Det foreslås, at fabrikanten skal overvåge tilstedeværelsen af BPA. Vi foreslår, at det defineres hvilke typer af virksomheder, der er omfattet af definitionen ”fabrikant”.

Det angives, hvis fabrikanten i forbindelse med overvågning, får resultater der indikerer tilstedeværelse af BPA, skal der iværksættes undersøgelse af dette. Hvordan kan man vurdere, om der er tale om indikation eller et fund?

Man kan desuden få den opfattelse, når man læser teksten, at virksomhederne årligt skal indrapportere deres overvågning til myndighederne. Vi foreslår, at dette blot vises ved kontrolbesøg i virksomhederne.

Vedr. artikel 7:

Der stilles forslag til krav om overensstemmelseserklæringer. Det er for DSK vigtigt at der fra dansk side arbejdes for at fastholde den danske tilgang[1] til, hvilke materialer og hvilke typer af virksomheder, kravet omfatter, altså:

  • at det omhandler FKM, altså hvor FKM er selve produktet, der videresælges og når vi samhandler indpakkede fødevarer, ikke posen som f.eks. havregryn leveres i.
  • at kravet gælder alle markedsføringsled med undtagelse af detailleddet, og at det er tilstrækkeligt, at en overensstemmelseserklæring f.eks. kan være tilgængelig på leverandørens hjemmeside.

Vedr. artikel 10:

Vi har behov for at få præciseret, hvornår et materiale ”first placed on the marked”. 

Andre bemærkninger

Vi støtter i øvrigt høringssvaret, der er indsendt at Dansk Erhverv.

Med venlig hilsen

Anne-Marie Jensen Kerstens
Fødevarechef


[1] Bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer (nr. 681 af 25/05/2020), §15 og bilag 5.