Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Høring over forslag til kvalitetsændring af forordning nr. 10/2011 om plastmaterialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer

Journalnummer: 2024-29-22-04567

De Samvirkende Købmænd takker for at have modtaget ovenfornævnte forslag i høring. Hermed følger vores kommentarer.

Vedr. artikel 14a:

DSK mener ikke, at det foreslåede krav til mærkning vil være hensigtsmæssigt i praksis. Dermed vil man ikke opnå det resultat, der ønskes, ved at indføre kravet:

  • Mærkningen vil kunne forvirre forbrugeren. Fx vil angivelse af en udløbsdato kun give værdi, hvis man også ved, hvor mange gange materialet er anvendt, vasket, behandlet osv.
  • Derudover er det uklart, om forslaget vil indføre yderligere krav til test af materialerne hos virksomhederne. I så fald vil det fordyre produkterne. Det angives desuden, at mærkningen skal printes på en uudslettelig måde direkte på/I materialet med en vist skriftstørrelse. Hvad vil afgøre, om dette er teknisk muligt, som forslaget foreskriver.
  • Kravet, der er vanskeligt at håndtere i praksis af erhverv og forbruger, vil også være vanskeligt at kontrollere og håndhæve af myndighederne. I stedet støtter vi, at der gives myndighedsoplysning generelt omkring gentagen brug af FKM.

Vedr. artikel 3:

Vi har behov for at få præciseret, hvornår et materiale ”first placed on the marked”.  

Andre bemærkninger

Vi støtter i øvrigt høringssvaret, der er indsendt at Dansk Erhverv.

Med venlig hilsen

Anne-Marie Jensen Kerstens
Fødevarechef