Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Styrk bymidterne – sæt planloven på standby

Kommunerne har i løbet af kun 18 måneder planlagt mere end en halv million nye butikskvadratmeter, der primært ligger uden for bymidterne. Det truer med at lægge vores bymidter øde.

Af Jytte Tandrup, underdirektør, DSK, og Jens Birkeholm, adm. direktør i Dansk Detail (debatindlægget er bragt i Børsen den 21. januar 2020)

I et netop offentliggjort indspil fra Kommunernes Landsforening (KL) til Erhvervsministeriets evaluering af planloven fremgår det, at KL ønsker at gøre det endnu nemmere at bygge butikker uden for bymidterne. DSK og Dansk Detail er lodret uenig i KL’s forslag. Danmark drukner allerede nu i nye butiksprojekter uden for byerne.

Der er tværtimod behov for, at erhvervsminister Simon Kollerup i en periode suspenderer kommunernes adgang til at udlægge og udvide de såkaldte aflastningsområder, hvor de store megabutiks-centre bliver bygget. Vi bør i stedet kortlægge konsekvenserne for bymidterne af de mange nye kvadratmeter.

KL ønsker at gøre den kommunale selvbestemmelse endnu større ved at lempe de eksisterende redegørelseskrav i forbindelse med opførslen af mega-butikscentrene. Kravene er bl.a. med til at tvinge kommunerne til at oplyse forventet omsætning i de planlagte butikker, så følgevirkninger i lokalsamfundet står klart.

For os i udvalgsvare- og dagligvarehandlen forekommer det hult, når KL påstår, at redegørelseskravene er meget omfattende – og dermed indikerer, at de vanskeliggør kommunale udbygninger.

Siden liberaliseringen af planloven trådte i kraft for blot 18 måneder siden, har kommunerne – ifølge en redegørelse fra Erhvervsministeriet fra nov. 2019 – planlagt for godt en halv million nye detailhandelskvadratmeter alene i aflastningsområderne. Dertil kommer de detailhandelsarealer, som kommunerne har planlagt for i bymidter, bydelscentre, lokalcentre og som enkeltstående butikker.

Hvis det er så vanskeligt for kommunerne at opfylde de redegørelseskrav, som KL hævder, er det meget ”flot”, at så mange kommuner alligevel har været i stand til dette på så kort tid!

I stedet for at bygge mere og større bør vi tage en tænkepause og se på, hvordan vi i fremtiden bygger klogt i vores byer.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: