Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Udkast til ny vejledning til planloven er en tikkende bombe

Risikoen er vokset for flere ”megacentre” med store udvalgsvarebutikker og en enkelt eller flere dagligvarebutikker på op til 3900 kvadratmeter – Med de nye detailhandelsbestemmelser i planloven følger en risiko

Risikoen er vokset for flere ”megacentre” med store udvalgsvarebutikker og en enkelt eller flere dagligvarebutikker på op til 3900 kvadratmeter

– Med de nye detailhandelsbestemmelser i planloven følger en risiko for det, som vi i gamle dage –kaldte for ”terrorplanlægning”.

Det siger adm. direktør John Wagner, De Samvirkende Købmænd, efter at have nærlæst et udkast til ny vejledningsmodel for planlovens detailhandelsbestemmelser.

Daværende miljøminister Svend Auken (S) fik for 20 år siden stort set sat en stopper for flere hypermarkeder i Danmark med en revision af planloven. Indtil da havde borgmestrene været under konstant pres af f.eks. Dansk Supermarked og developere af storcentre.

– Terrorplanlægningen bestod i, at de sagde til en borgmester, at hvis de ikke fik lov til at etablere sig i kommunen, ville de i stedet gøre det i nabokommunen – hvor de i øvrigt så sagde præcis det samme, fortæller John Wagner, der har fulgt udviklingen af detailhandlen og planloven tæt gennem tre årtier.

Han advarer om, at ”vi planlovsmæssigt bliver bombet 25 år tilbage”: – Det er der desværre en reel risiko for, da kommunerne – ganske vist under visse betingelser – kan etablere såkaldte aflastningsområder med samme skadelige effekt på bymidterne som eksternt placerede hypermarkeder.

Erhvervsministeriet har sendt udkastet til vejledningen i høring. Ifølge John Wagner introduceres en yderst problematisk model til beregning af påståede produktivitets- og prisgevinster ved placering af nye butikker i aflastningsområder ved indfaldsvejene til handelsbyer.

– Det er klart som amen i kirken, at vi naturligvis protesterer mod en vejledningsmodel, som på forhånd påstår pekuniære fordele ved aflastningsområder, mens alle modsatrettede konsekvenser som udtynding af bymidte, afledede effekter for det øvrige butiksliv, beskæftigelse, trafikbelastning, mindre social kapital osv. underprioriteres, siger John Wagner.

Udkastet til en vejledning, som ensidigt fokuserer på isolerede økonomiske gevinster og et større råderum for kommunerne, vil derfor sætte kommunerne under pres – ganske som op igennem 1990’erne.

– Vi må i fremtiden forvente, at kommunerne bliver udsat for et endnu større pres – terrorplanlægning – fra kreative developere, siger John Wagner og uddyber:

–  Risikoen er vokset for flere ”megacentre” med store udvalgsvarebutikker og en enkelt eller flere dagligvarebutikker på op til 3900 kvadratmeter. Tilsammen en konstruktion, som kan koste byen en attraktiv bymidte og oplandet adskillige mindre dagligvarebutikker.

Kommunalvalget den 21. november får afgørende betydning for den fremtidige detailhandelsplanlægning.

–  De nye byråd får en større værktøjskasse, hvor der er redskaber til at styrke den etablerede detailhandel, men hvor der desværre også er kommet en større og farlig økse (aflastningsområder), som skal anvendes med måde – og aldrig før, at man har gjort sig helt klart, hvad man vil opnå med sit hug, siger John Wagner.

Derfor lyder hans anbefaling, at man lokalt de kommende måneder spørger byrådskandidaterne, hvordan de har det med øksen… og stemmer derefter.

 

Daværende miljøminister Svend Auken (S) fik for 20 år siden stort set sat en stopper for flere hypermarkeder i Danmark med en revision af planloven. Indtil da havde borgmestrene været under konstant pres af f.eks. Dansk Supermarked og developere af storcentre. Foto: Flemming Effersøe

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: