Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Høring over lov om ændring af lov om betalinger

De Samvirkende Købmænd (DSK) har noteret os høringen fra Finanstilsynet, der er dateret den 18. oktober 2021.

Høringen omhandler ”alt godt fra havet.” Hos DSK vil vi nøjes med at kommentere på de foreslåede bestemmelser i Lov om betalinger.

Det foreslås, at:

• Ophæve kontantpligten for betalinger fra betalere, der ikke er forbrugere.
• Ophæve underretningspligten for butikker i røveriudsatte områder, der vil af-vise kontanter allerede fra kl. 20:00
• Fritage midlertidige arrangementer for kontantpligt under visse betingelser.

DSK kan støtte alle tre forslag.