Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater j.nr. 2021-62-31-000282

De Samvirkende Købmænd takker for at have modtaget ovenfornævnte udkast til bekendtgørelse i høring. Det helt centrale element i forslaget er, at smileyordningen skal revideres. DSK har tidligere påpeget, at der er elementer i revisionen, som DSK støtter bl.a., at elitesmileyen forsvinder. Omvendt støtter vi ikke den nye skala, der går fra 4 til 3 smileyer. Da smileyordningen i sin nuværende form har fungeret i 20 år, skal så stor en ændring kommunikeres meget tydeligt til offentligheden.