Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Vinder fundet i priskonkurrencen om bæredygtig shopping

I fremtiden kan vi forhåbentlig glemme alt om uddøende småbyer, nedsættende snak om rådne bananer og lav produktivitet i yderområderne. I dag er livet i alt for mange danske byer

I fremtiden kan vi forhåbentlig glemme alt om uddøende småbyer, nedsættende snak om rådne bananer og lav produktivitet i yderområderne. I dag er livet i alt for mange danske byer på retur. Men udviklingen kan vendes, viser 18 utraditionelle film fra arkitekter og købmænd. Tilsammen giver filmene svar på, hvordan man bedst skaber rammerne for bæredygtig vækst, en stærk detailhandel og en attraktiv bykerne.

Se de tre præmierede film her

I efteråret fremlagde produktivitetskommissionen en delrapport med anbefalingen om at lempe planloven og tillade opførelse af hypermarkeder. Den anbefaling fik De Samvirkende Købmænd og Arkitektforeningen til at bryde vanetænkningen og starte et utraditionelt samarbejde og udskrive en prisopgave med titlen ”Bæredygtig shopping i bykernerne”.

Hypermarkeder smadrer fællesskabet
Begge organisationer er overbeviste om, at hypermarkeder vil ødelægge livet og fællesskabet i alt for mange danske byer.

Direktør i De Samvirkende Købmænd, John Wagner, siger: ”Jeg er overbevist om, at det vil få fatale konsekvenser for livet i danske bymidter, hvis man tillader flere hypermarkeder i Danmark. Samtidig vil alt for mange blive tvunget til at rejse urimeligt langt for en liter mælk. Derfor gik vi sammen med Arkitektforeningen med en opfordring til arkitekter og købmænd om i samarbejde at komme med bud på, hvordan man styrker detailhandelens vækst og forbedrer livet i de danske byer til glæde for os alle.”

Opgaven skulle løses af arkitekt og købmand i fællesskab, og lød på en film af 2-3 minutters varighed.

Den levende bymidte
De 18 film, som er blevet modtaget, har næsten alle fokus på mødet mellem mennesker, de relationer og sammenhænge mellem butikker, gaderum og opholdssteder, der danner klangbund for den levende bymidte. Disse menneskelige møder er afgørende for ikke alene kvaliteten af byen, men også velfærden, væksten og i det store billede: fællesskabet og demokratiet. Flere af filmene har også fokus på kommunernes planværktøjer og på et mere fleksibelt og dynamisk samarbejde mellem kommune, erhvervsdrivende og foreninger m.fl.

Det handler om mennesker
Juryformand og formand for Arkitektforeningen Natalie Mossin siger:

”I de 18 film er der nogle gennemgående temaer, der kan summeres op til en generel anbefaling: Et værdiskabende og vækstfremmende handelsliv kan ikke reduceres til et produktivitetstal, såsom antal arbejdstimer mellem en vares produktion og forbruger. Det handler om mennesker. For mig at se viser de indkomne forslag at arkitekter og købmænd tilsammen har et enestående blik for det levende lokalmiljøs vilkår. De mange gode ideer til, hvordan lokale værdier og vækst i de lokale økonomier kan styrkes, vil forhåbentlig inspirere de folkevalgte – lokalt og nationalt – til at forbedre, fremfor forringe, rammerne for de levende bymidter.”

Skab nye sammenhænge
Fredag d. 11. april blev vinderen afsløret i Arkitekternes Hus i København. Det blev filmen ”Nye sammenhænge – mellem handel, byer og bæredygtighed” af arkitekt MAA Lin Skaufel, Købmand Niels Lønborg Brandt og forsker Julie Holck. Teamet opfordrer ejendomsejere, butiksdrivende og kommunen til at etablere et ”byforum”, der skal planlægge og finansiere nye tiltag, som gør bymidten ekstraordinært attraktiv; ikke blot ren, velholdt, lettilgængelig og tryg, men også interessant og fyldt med tilbud og aktiviteter.

Juryen finder, at projektet er særdeles inspirerende for en helt nødvendig også lokal debat om, hvordan man kan løfte i flok for at styrke det lokale handelsliv og dermed byen – og undgå, at byens borgere skal køre måske langt til de allerstørste byer eller storcentre for at finde spændende butiksliv.

2 Ligestillede 2. præmier
Der blev også uddelt 2 ligestillede 2. præmier.

Platformsarkitektur

Udarbejdet af stud.arch. MAA Anders Dahl Simonsen, cand.merc. MIB Niclas B. Rønne og Jan Jæger

 

Projektet er et koncept, en forretningsmodel, et strategisk redskab til at skabe rammerne for et godt butiksliv. Og ikke mindst: Fleksibelt!

Ifølge forslaget kan byrum opbygges af standardmoduler, som løbende kan tilpasses og forandres efter lokale behov helt afhængig af, om der skal være farmers marked, fotoudstilling, koncert eller skøjtebane – alt sammen som supplerende aktiviteter til det mere traditionelle butiksliv i samme område.

Juryen opfatter forslaget som en opfordring til kommunerne til at tænke anderledes og nyt, når der skal ske en fornyelse af byrum – og i den forbindelse ikke fastlåse byens udvikling, men skabe fleksible rammer, så handels- og kulturlivet får muligheder for forandring i takt med, at f.eks. den stigende e-handel skaber nye udfordringer for den fysiske detailhandel.

Juryen betragter det i den sammenhæng som væsentligt at den ”platformsarkitektur” der etableres er let at anlægge, drifte og ændre på. Ved en videre udvikling af ideen ville dette således skulle være i fokus.

Fortællinger fra disken

Udarbejdet af arkitekt Ann Harpøth Thor og købmand Per Jensen.

Projektet lægger op til et samarbejde mellem de butiksdrivende, turistforeningen og kommunen (her Køge som eksempel) med henblik på at inddrage de lokale detailhandlere i branding af byen. Helt konkret er ideen, at forretningsdrivende og ekspedienter fortæller små sjove historier om deres liv i byen, hvorefter de bedste historier udvælges, og citater projiceres op på facader rundt i byen. I butikkerne kan kunderne få hele historien og møde personen bag citatet.

Juryen ser forslaget som en spændende, realiserbar måde, hvorpå en mellemstor købstad eller endnu mindre bysamfund kan skabe nærvær og sammenhold – som loyalitetsskabende tiltag til fordel for det lokale handelsliv. Som forslagsstillerne udtrykker det: ”Købstæderne oser af danskhed, nærvær og fantastiske lokale fortællinger! De forretningsdrivende bag disken i bykernen er byens ansigt. De rummer et kæmpe potentiale, og det er dem, som skal styrke detailhandelen (og turismens) vækst og forbedre livet i de danske byer.”

Projektideen ligger i forlængelse af ”social media” fænomener som HONY og #foodporn, dog savner juryen en indtænkning af potentialet for at komme tæt på borgerne med et feed direkte på deres smartphones og tablets, ligesom potentialet for brugergenereret indhold heller ikke er udfoldet.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: