Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Verdens bedste til økologi

25 anbefalinger fra Det økologiske erhvervsteam skal sikre Danmark en fortsat førerposition og styrke eksporten. Fra 2014 til 2015 voksede salget af økologiske varer med 12 procent ifølge en opgørelse

25 anbefalinger fra Det økologiske erhvervsteam skal sikre Danmark en fortsat førerposition og styrke eksporten.

Fra 2014 til 2015 voksede salget af økologiske varer med 12 procent ifølge en opgørelse fra Danmarks Statistik. Og ifølge en rapport fra AC Nielsen steg salget af økologiske fødevarer med 18 pct. i første halvår 2016 sammenlignet med tilsvarende periode året før.

Det betyder, at Danmark fortsat er det land i verden, hvor andelen af solgte økologiske fødevarer i detailhandlen er højest. I 2015 solgte dagligvarehandlen økologi for syv milliarder kroner.

– Den kraftige vækst i salget er et tydeligt signal til erhvervet om, at der er grobund for, at økologien kan vokse yderligere i de kommende år. Derfor tror vi i Landbrug & Fødevarer også på at der er et marked til at nå målet om 300.000 hektar økologisk areal i 2020, sagde økologichef i Landbrug & Fødevarer, Kirsten Lund Jensen, da tallene blev offentliggjort i 2016.

Som optakt til offentliggørelsen af 25 anbefalinger til at styrke økologien kunne Miljø- og Fødevareministeriet den 6. april 2017 oplyse, at ”danske landmænd er ramt af den største omlægningsfeber i 18 år, og det økologiske areal sætter ny Danmarksrekord.”

Det økologiske areal blev fra 2015 til 2016 udvidet med 21 procent, svarende til ca. 37.000 hektar.

Dermed er det økologiske areal oppe på 216.794 hektar. Samtidig har de økologiske landmænd fået 537 nye kollegaer, så der nu er 3.173 økologiske landmænd i Danmark.  Det viser nye tal fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

– Det viser, at landmændene er klar til at producere det, som markedet efterspørger. Regeringen vil dog gerne styrke den markedsdrevne udvikling af den økologiske sektor yderligere. Derfor er jeg glad for at kunne modtage anbefalingerne fra det økologiske erhvervsteam, sagde Esben Lunde Larsen.

Det økologiske erhvervsteam blev nedsat i forbindelse med Fødevare- og landbrugspakken.

Erhvervsteamet overrakte sine anbefalinger til en styrkelse af den markedsdrevne udvikling af den økologiske sektor den 7. april til ministeren i Fødevarepark Skjern Enge.

I forordet til rapporten ”Økologi i Danmark – Vækst og udvikling i hele Danmark” skriver formanden for Det økologiske erhvervsteam, Henrik Biilmann, der er adm. direktør for Friland A/S, at teamet bl.a. anbefaler en mere enkel og fleksibel regulering, der tager udgangspunkt i økologiens rammer og krav, og som giver sektoren mulighed for at reagere på forbrugernes skiftende behov.

– Hvis dansk økologi fortsat skal bevare sin førerposition er det nødvendigt, at der foretages investeringer i ny viden og innovation. Derfor anbefaler Det økologiske erhvervsteam, hvis der findes yderligere midler til økologi, at staten prioriterer en styrket økologisk indsats for innovation og markedsudvikling frem for en forhøjelse af den direkte støtte til den enkelte økologiske landmand, siger Henrik Biilmann og tilføjer:

– Økologien har en stærk position herhjemme og er også ved at få en solid plads på eksportmarkederne. Med de 25 anbefalinger, som et enigt team har afleveret til ministeren, tager vi et vigtigt skridt for at bevare vores markedsposition.

I et par af forslagene lægges der op til, at økologiske marker større end 5 ha (50.000 m2) fremover skal indeholde naturtiltag som læhegn, markskel, randzoner eller naturstriber. Samtidig skal der stilles konkrete krav til, hvordan økologerne kan bidrage til at reducere klimabelastningen. Det kan f.eks. ske ved at dyrke flere efterafgrøder, der binder kulstof i jorden, så det ikke ender i atmosfæren.

Forbrugerne efterspørger i stigende grad økologiske fødevarer, men deres forventninger til økologien stiger også. Erhvervsteamets budskab er derfor, at økologien løbende skal forbedre sig på områder med betydning for økologiens troværdighed, så sektoren også fremadrettet kan leve op til de forventninger, som fremtidens forbrugere vil have. Derfor foreslår teamet, at økologien udvikler sig på natur- og klimaområdet.

– Jeg ser positivt på ideer, der kan kombinere naturhensyn med at forbedre bundlinjen hos landmændene. Det tror jeg på, at erhvervsteamets forslag kan, og jeg vil derfor nu afklare mulighederne for at gennemføre det. Mange danske økologer tager i dag den slags hensyn, men hvis vi kan få alle med, vil det styrke danske varer med Ø-mærket og gøre det til et endnu stærkere brand, hvilket kun vil være i økologernes interesse, siger Esben Lunde Larsen.

Klik på billedet for at se film fra overrækkelsen af anbefalingerne.

Det Økologiske Erhvervsteam består af:

Henrik Biilmann (billedet tv), direktør i Friland A/S

Bent Graakjær, ejer af Westergaards Hotel

Brian Tholstrup Nybo, adm. direktør i Aurion A/S

Claus Juel Jensen, tidligere adm. direktør i Netto

Jørgen Nicolai Nielsen, CEO, Northern Greens

Jytte Tandrup, underdirektør hos De Samvirkende Købmænd

Kirsten Lund Jensen, økologichef i Landbrug & Fødevarer

Laurent Ponty, kategoridirektør i Arla Danmark

Merete Holst, adm. direktør i Meyers Contract Catering

Poul Erik Jørgensen, landbrugsdirektør i Nykredit

Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening

Poul Johannes Pedersen, direktør i Thise A/S

Simon Clemens, kok og brødmand, Brød & Co.

Svend Brodersen, ejer af Gram Slot

Thomas Roland, CSR-chef i COOP

Vivi Kjersgaard, produktchef i Hørkram Foodservice A/S

Her kan du læse rapporten.

Her kan du se billeder fra overrækkelsen af rapporten til ministeren.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: