Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Verdens bedste genbrug straffes med dobbelt beskatning

Af Niels Hald, direktør i Bryggeriforeningen og Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør i De Samvirkende Købmænd. Det er urimeligt med en emballageafgift på flasker og dåser med pant, når de selvsamme

Af Niels Hald, direktør i Bryggeriforeningen og Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør i De Samvirkende Købmænd.

Det er urimeligt med en emballageafgift på flasker og dåser med pant, når de selvsamme emballager også betaler pantsystemets omkostninger

I 2014 blev den vægtbaserede emballageafgift afskaffet, da de miljømæssige gevinster var for små, og byrderne for erhvervslivet for store. Emballager, som bortskaffes via dagrenovationen, har derfor ikke længere nogen afgift.

Folketinget har dog fastholdt en emballageafgift for de flasker og dåser, der indsamles og genanvendes via verdens bedst fungerende pant- og retursystem. Virkeligheden er derfor, at emballager, der ender i dagrenovationen, er fritaget for afgift, mens emballager, der indsamles af Dansk Retursystem og genanvendes, er pålagt en miljøafgift.

Afgiften kommer oveni omkostningerne på over en halv milliard kroner årligt ved at drive selve pant- og retursystemet, der betales krone for krone af de ca. 1.000 producenter og importører, som er tilmeldt Dansk Retursystem.

Bryggeriforeningen og De Samvirkende Købmænd opfordrer derfor Folketinget til at stoppe den bureaukratiske, miljø- og konkurrencemæssige skævvridning af emballager og foreslår at fritage pantbelagt emballage for afgiften.  Det vil være til fordel for bryggerier, butikker, forbrugere og miljøet – og vil i sidste ende bidrage til at skabe en masse gode danske arbejdspladser.

Det reelle tab for staten er sandsynligvis mellem 100 og 150 mio. kr., men afgiftslettelsen for forbrugerne vil være på ca. 239 mio. kr. For de penge kan forbrugerne få billigere varer, grænsehandelen kan blive mindsket og miljøeffekten vil være positiv, fordi flere emballager vil blive indsamlet via pantsystemet.

Ingen andre EU-lande har dobbelt betaling på pantbelagt emballage i form af både emballageafgift og udgifter til indsamling.

Skatteministeren nedsatte sidste år et såkaldt Saneringsudvalg bestående af repræsentanter fra branche- og erhvervsorganisationer. Formålet var at indstille overflødige afgifter til politikerne.

Men det har desværre vist sig, at det er embedsmænd fra Skatteministeriet, der foretager selve indstillingen, mens udvalgsmedlemmernes vurderinger og argumentation reduceres til kommentarer. Og i udvalgsrapporten, som offentliggøres om kort tid, er emballageafgiften ganske uforståeligt ikke blandt de afgifter, som embedsmændene råder politikerne til at droppe. – på trods af, at det var det forslag, som flest udvalgsmedlemmer stod bag.

Vi opfordrer til, at politikerne læser kommentarerne grundigt, så verdens bedste genbrug slipper for at blive beskattet dobbelt. Den nuværende dobbeltbeskatning er forældet og understøtter ikke en mere cirkulær økonomi.

Del:

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: