Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Unilever tager kampen op mod bjerge af plastic

Verdens førende leverandører af fødevarer og produkter til hjemmet og personlig pleje lover 100 procent genanvendelige emballager i 2025 Unilever tog hul på 2017 ved at forpligte sig til, at

Verdens førende leverandører af fødevarer og produkter til hjemmet og personlig pleje lover 100 procent genanvendelige emballager i 2025

Unilever tog hul på 2017 ved at forpligte sig til, at samtlige virksomhedens plastic-emballager kan genbruges, genanvendes eller komposteres i 2025. Samtidig opfordrer Unilever hele branchen til at accelerere udviklingen mod en cirkulær økonomi.

Produkter fra virksomheder som Unilever, Procter & Gamble og GlaxoSmithKleine omtales som FMCG (Fast Moving Consumer Goods), hvilket betyder, at der er stor rotation af deres produkter fra købmandens hylder. Og dermed også stort forbrug af emballager.

Ifølge EMF (Ellen MacArthur Foundation) bliver kun 14 pct. af verdens plastic-emballager genanvendt, mens 40 pct. ender på lossepladser og en tredjedel i skrøbelige økosystemer.  Det anslås, at der inden 2050 vil være større mængder plastic i verdens have end fisk.

Paul Polman, Unilevers CEO, siger: – Vores plasticemballager spiller en kritisk rolle i forhold til at gøre vores produkter tiltrækkende, sikre og rare at anvende for vores forbrugere. Og det er åbenlyst, at hvis vi ønsker at fortsætte med at udnytte fordelene ved dette alsidige materiale, må vi gøre meget mere som industri for at sikre, at det bliver håndteret ansvarligt og effektivt, når forbrugerne har brugt det.

Unilever har forpligtet sig til følgende for at bidrage til en forandring af de globale strømme af plasticemballage:

  • At sikre, at samtlige virksomhedens plastic-emballager er designet, så de i 2025 kan genbruges, genanvendes eller komposteres.
  • At forny sit medlemskab af Ellen MacArthur Foundation og støtte og fremme New Plastics Economy initiative. Som del af denne indsats vil virksomheden inden 2020 offentliggøre den fulde pallette af plasticmaterialer, som den anvender, for at bidrage til udviklingen af en plastic protokol i industrien.
  • At investere i udvikling og deling af en teknisk løsning, der gør det muligt at genanvende flerlags emballager – især til kystområder, som er mest udsatte ift. udsivning af plastic i havet.
  • Unilever har allerede forpligtet sig til at reducere vægten af den plastic, som virksomheden anvender dette årti med en tredjedel inden 2020, og øge brugen af genanvendt plastic i emballager til mindst 25 pct. inden 2025 sammenlignet med niveauet fra 2015.

I 2015 nåede virksomheden sit mål om at sende nul ikke-farligt affald til losseplads på tværs af alle produktionsfaciliteter.

National handlingsplan  mod plastikforurening

– Plastik hører ikke hjemme i vores miljø, og forurening fra plastik er et stigende problem og et globalt problem, der selvsagt ikke kan løses af Danmark alene. Det vil regeringen gøre noget ved. Plastik hører til i skraldespanden og på genbrugsstationen – ikke i vores natur, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Regeringen har allerede iværksat en række tiltag mod plastforurening og vil indkalde til arbejdet med en national handlingsplan, når EU’s plaststrategi og en række anbefalinger fra regeringens Advisory Board om cirkulær økonomi foreligger. De blev fremlagt den 7. juni 2017.

– Det er vigtigt, at der først på europæisk plan laves en plaststrategi, og herefter vil regeringen invitere Folketingets partier med til at begynde arbejdet med en national handlingsplan på området, siger Esben Lunde Larsen.

Den nationale handlingsplan i Danmark vil komme i forlængelse af en række initiativer på området, som allerede er sat i gang.

Det gælder blandt andet en vidensopbygning på måling og renseteknologier for mikroplast i spildevand samt en informationsindsats om marint affald, så strandgæster, turister, lystsejlere og fiskere kan være med til at minimere affald på strande og i havet.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: