Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Udviklingen i antallet af butikker

Udviklingen i antallet af butikker i perioden fra 2000 til 2017 I perioden fra 2000 til 2013 er antallet af dagligvarebutikker i Danmark faldet fra 3.388 i 2000 til 3.040

Udviklingen i antallet af butikker i perioden fra 2000 til 2017

I perioden fra 2000 til 2013 er antallet af dagligvarebutikker i Danmark faldet fra 3.388 i 2000 til 3.040 i 2013.

Nedgangen på knap 350 butikker dækker imidlertid over en ganske væsentlig forskydning både mellem de enkelte koncepter, men i mindst lige så høj grad mellem land- og byområder.

Ændring i koncepterne

Alene i 10-års perioden fra 2003 til 2013 er antallet af discountbutikker gået mere end 50 procent frem, mens antallet af nærbutikker er gået mere end 50 procent tilbage. Mange steder er de traditionelle nærbutikker blevet erstattet af nye discountbutikker, der dog ikke placerer sig i de allermindste byer og i landdisstrikterne.

Forskydninger mellem land og by

Men det er ikke kun koncepterne, der er sket forskydninger imellem. Der er sket endog meget store forskydninger imellem land og by. Det er især landdistrikterne, der er hårdt ramt, og hvor antallet af butikker er gået mest tilbage.

2003 – 2013

I år 2003 var der 1.658 butikker på landet og i de små byer med under 3.000 indbyggere, mens antallet i disse områder var faldet til 1.381 butikker i år 2013. Der er altså tale om, at langt hovedparten af ”netto-tilbagegangen” i antallet af butikker er sket i landdistrikterne og de små byer, hvor der har været en tilbagegang på hele 17 procentpoint i disse områder, mens alle de øvrige urbaniseringsgrader enten har haft en stagnation eller en egentlig fremgang i antallet af butikker.

2006-2016

Ser man på udviklingen på landet og byer under 2.000 indbyggere i perioden 2006 til 2016 er tilbagegangen endnu større:

I år 2006 var der 919 butikker på landet og i byer med under 2.000 indbyggere. 10 år senere var antallet af butikker faldet til 612 butikker. Hvis man indekserer tallene og sætter år 2006 til indeks 100, er indekset for 2016 faldet til 67.

Der er altså tale om, at der er sket et fald på hele 33 procentpoint i en tiårs periode – eller sagt på en anden måde, antallet af dagligvarebutikker i de mindste byer og landdistrikter er faldet med tredjedel, hvor det samlede fald i antallet af dagligvarebutikker i den samme periode på landsplan har været på ca. otte procent.

Der er dog de første spirende tegn på, at der er sket en opbremsning i faldet i antallet af butikker i de helt små byer og i landdistrikterne.

For en belysning af hvilke kommuner, der har mistet dagligvarebutikker i perioden fra 2000 til 2017, se her:

For en belysning af hvilke postnumre, der har mistet dagligvarebutikker i perioden fra 2000 til 2017, se her:

For en belysning af hvilke postnumre, der i dag kun har én – eller slet ingen – dagligvarebutik tilbage, se her:

 

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Billedet viser en mindre købmandsbutik i en mindre by i landdistrikterne
Debatindlæg

Landsbyers livsnerver er truede

En del af vores landdistrikter står over for store udfordringer som butiksdød og fraflytning, men også med unikke muligheder for udvikling og vækst.

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: