Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Tid til ny langsigtet tobakshandlingsplan

Den seneste tobakshandlingsplan er fra december 2019. De politiske aftaler er gennemført, og salget af cigaretter er nu på laveste niveau i årtier.

Politikerne overvejer i denne tid nye tiltag, og det giver efter De Samvirkende Købmænds opfattelse god mening.

Derfor lancerer De Samvirkende Købmænd nu otte konkrete forslag, der har til formål at forene de til tider meget forskellige synspunkter i debatten.

”Der er behov for, at regeringen får lagt en ny handlingsplan på tobaksområdet. Vi skal ikke hvile på laurbærrene. Det bør være en handlingsplan, der især har fokus på at begrænse forbruget hos de yngste, så målsætningen om en røgfri generation kan blive til virkelighed”, siger adm. direktør hos De Samvirkende Købmænd, Jannick Nytoft.

”Det bør være en handlingsplan, der begrænser det samlede forbrug. Det kan f.eks. være bedre alderskontrol af de unge, flere steder med rygeforbud og begrænsning i den lovlige grænsehandel med cigaretter”.

”De Samvirkende Købmænd er normalt imod enhver form for afgiftsforhøjelser, der kan medføre øget grænsehandel. Men undtagelsesvis indeholder vores plan moderate afgiftsforhøjelser, da inflationen – som bekendt – har været ekstra ordinær høj den seneste tid. Men meget markante afgiftsforhøjelser vil flytte en endnu større del af salget over på det illegale marked og til vores nabolande i EU, som en del af den samlede grænsehandel. Det gør på ingen måde danskerne sundere”, siger adm. direktør hos De Samvirkende Købmænd, Jannick Nytoft.

DSK’s forslag er:

  1. Automatisk tjek med digital alderskontrol f.eks. via betalingskort, så unge under aldersgrænsen ikke kan bruge digitale muligheder til at købe tobak
  2. Ændring af rejsegodsbestemmelser efter ”den franske model.” Maks. tilladt at medbringe 200 cigaretter i stedet for som nu 800 cigaretter
  3. Forbud mod proxy-salg. Der skal kunne gives en bøde, hvis en person f.eks. køber tobak eller alkohol på vegne af en mindreårig, hvor der er sket en økonomisk transaktion, hvor personen tager betaling for at købe tobak på vegne af den mindreårige
  4. Købsforbud for 15 – 17-årige
  5. Flere ressourcer til myndighederne – Skattestyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen – til at bekæmpe den illegale handel
  6. Færre muligheder for at ryge i det offentlige rum. F.eks. røgfri strande, afstandskrav til naboborde ved udendørs serveringssteder, rygeforbud i nattelivszoner mv.
  7. Indeksering af cigaretafgifterne, så høj inflation ikke underminerer det politiske ønske om niveauet af beskatning
  8. Den danske regering bør kæmpe for højere minimumsafgifter i hele EU.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: