Sikker butik

DSK har de senere år sat fokus på temaet ”Sikker Butik”, hvor især de organiserede former for butikstyveri er en overset form for kriminalitet.

Det store problem er organiserede butikstyverier, hvor kolde og kyniske tyve stjæler store mængder varer fra butikkerne, der tydeligvis sker med videresalg for øje.

– Mange medlemmer af DSK savner en mere håndfast opbakning i retssystemet i sager om butikstyveri. Ofte får sagerne ikke konsekvens for gerningsmanden og uanset om tyverierne er store eller små bliver de alt for ofte betragtet som en bagatelagtig forseelse, siger Claus Bøgelund Nielsen, der er vicedirektør hos DSK.

DSK mener, at respekten for butikkernes værdier og medarbejdernes tryghed skal genoprettes. Derfor er der ifølge Claus Bøgelund Nielsen brug for flere ressourcer, som gør det muligt for politiet at prioritere opklaring af butiks- og tricktyverier.