Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Syv veje til mere iværksætteri i Danmark

Det er derfor vigtigt, at vores politikere prioriterer og støtter overgangen fra lønmodtager til selvstændig iværksætter.

En stærk selvstændighedskultur er afgørende for Danmarks økonomiske fremtid og samfundsmæssige udvikling. Det er derfor vigtigt, at vores politikere prioriterer og støtter overgangen fra lønmodtager til selvstændig iværksætter.

”Først og fremmest skal selvstændighedskulturen styrkes. Selvom flere danskere i dag tager springet som iværksættere, er Danmark stadig præget af en lønmodtagerkultur. Vi skal møde iværksætterne mere, og der skal større fokus på, hvad det helt konkret kræver, og hvad det giver at være herre i eget hus. Det skal ikke være forbeholdt de få at starte egen virksomhed”, siger Jannick Nytoft, adm. direktør for De Samvirkende Købmænd.

Iværksætteri er forudsætningen for økonomisk vækst samtidig med, at iværksætterne er drivkraften bag en lang række nye produkter og innovative tiltag. De udfordrer status quo og udvikler nye produkter, tjenester, ydelser og teknologier, der kan forbedre vores livskvalitet, gøre vores virksomheder mere konkurrencedygtige og styrke vores internationale position.

Desværre fylder de selvstændige mindre i den samlede beskæftigelse i Danmark, end de gør i mange andre lande. Tal fra OECD viser således, at mere end hver sjette hollænder og ca. hver 10. svensker var iværksætter. Men i Danmark var det mindre end en ud af 11, der er gået den vej på arbejdsmarkedet.

Heldigvis er danskernes lyst til at få fod under eget bord opadgående. I 2022 blev der grundlagt over 35.000 nye virksomheder, og en analyse fra Dansk Erhverv fra slutningen af 2022 viste, at danskerne generelt havde fået et mere positivt syn på iværksættere end tidligere. Det giver grund til en vis optimisme.

”Vi vil gerne byde ind til debatten, så vi i Danmark får skabt en stærkere iværksætterkultur, som starter helt nede i folkeskolen. Der skal være fokus på iværksætteri over en bred kam, og rammerne i almindelighed skal forbedres. Et ensidigt fokus eller en nålestiksoperation er ikke nok. Danskerne skal opleve, at hverdagen som iværksætter er udfordrende – men at det er indholdet og ikke rammerne, der udfordrer. I DSK peger vi derfor på syv veje fremad, hvis iværksætteriet i Danmark skal styrkes,” siger Jannick Nytoft.

Syv veje til mere iværksætteri i Danmark

  1. Styrk selvstændighedskulturen
  2. Sæt en prop i regelmaskinen
  3. Skab bedre finansielle muligheder
  4. Gør det offentlige til en medspiller frem for en modspiller
  5. Gør det lettere at ansætte
  6. Lad iværksætterne styrke lokalsamfundene
  7. Ryd op i skattesystemet

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: