Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Slikafgift er guf for svage sjæle

Snyd og illegal handel med slik er fortsat et stort problem. Det er ikke længere ”bare” er et københavner-problem, men også et stadig mere udbredt fænomen vest for Storebælt. Af

Snyd og illegal handel med slik er fortsat et stort problem.  Det er ikke længere ”bare” er et københavner-problem, men også et stadig mere udbredt fænomen vest for Storebælt.

Af vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen, De Samvirkende Købmænd, DSK.

Slikafgiften er siden 2009 steget med astronomiske 83 pct. Det har været det rene guf for svage sjæle og kriminelle miljøer.

SKAT gør givetvis et glimrende stykke arbejde, men problemet er, at cirka hver tredje virksomhed ophører med at eksistere, flytter aktiviteterne over i et nyt selskab eller lader et familiemedlem drive virksomheden videre, når SKAT har udskrevet den første bøde for overtrædelse af afgiftsregler.

Samtidig er det i stigende grad allerede kendte personer, SKAT møder, når de kommer retur til en virksomhed, hvor selskabsformen og/eller ejerkredsen er ændret siden sidste besøg. Der er altså så mange penge i sort slik, at ændringer i ejerkredsen bedre kan betale sig end at følge reglerne.

Det er naturligvis dybt utilfredsstillende for såvel myndigheder, lovlydige virksomheder og de mange forbrugere, der har en berettiget forventning om, at handel ved højlys dag foregår under ordnede forhold.

De Samvirkende Købmænd har flere konkrete forslag på, hvordan vi som samfund kan komme problemet med illegal handel af slik til livs.

For det første er bagmændene blevet så avancerede og vanskelige at afsløre, at kontroller mod disse typer af virksomheder bliver mere tidskrævende. SKAT skal derfor have tilstrækkelig med kontrolressourcer til at vinde kampen mod den organiserede kriminalitet.

Desuden bør afgifterne på slik sættes ned. I Danmark er afgiften på slik kr. 25,97 plus 25% moms pr. kg. Hverken Sverige eller Tyskland har afgifter på slik og sælger i øvrigt de selvsamme varer med lav fødevaremoms på henholdsvis 12% i Sverige og 7% i Tyskland.

Og nej: slik er ikke sundt, men svenskere og tyskere – uden slikafgift – er næppe signifikant sundere end danskere med slikafgift.

SKAT bør have mulighed for at beslaglægge illegale varer, når de er på kontrolbesøg. En bøde er ikke meget værd, hvis den ikke bliver betalt og selskabet og/eller ejerkredsen ændres få uger efter SKATs besøg alene med baggrund kriminel adfærd.

Og endelig bør kontrolmyndighederne få mulighed for at tvangslukke svindlere ved at sætte butikken i karantæne i op til et halvt år. En sådan ordning er på vej på fødevareområdet initieret af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, og skattemyndighederne bør have samme muligheder ved særligt grove sager.

Mere kontrol, lavere afgifter, beslaglæggelse og tvangslukning er nødvendige våben i kampen mod mere og mere forhærdede sliksvindlere. Det illegale marked kræver kontant afregning fra det lovlydige Danmark.

Debatindlægget er bragt i Jyllands-Posten den 16. februar 2018.

Vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen: Slikafgiften er siden 2009 steget med astronomiske 83 pct. Det har været det rene guf for svage sjæle og kriminelle miljøer.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: