Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Samtykke til brug af foto

Et samtykke til brug af foto på Facebook eller Instagram skal være frivilligt. Formålet med et samtykke er at give de registrerede (medarbejderne) et valg og ikke mindst kontrol over

Et samtykke til brug af foto på Facebook eller Instagram skal være frivilligt. Formålet med et samtykke er at give de registrerede (medarbejderne) et valg og ikke mindst kontrol over personoplysninger om dem selv.

Man skal som arbejdsgiver være opmærksom på, om den ansattes samtykke reelt er udtryk for den ansattes valg, eller om samtykket er afgivet med frygt for negative konsekvenser. Et samtykke anses ikke for at være afgivet frivilligt, hvis medarbejderen ikke har et reelt eller frit valg.

Den registrerede/medarbejderen kan på et hvilket som helst tidspunkt trække sit samtykke tilbage. Det er butikkens opgave at sikre sig, at medarbejderne kan trække deres samtykke tilbage på en enkel og lettilgængelig måde. Information om, at et samtykke kan trækkes tilbage og måden, hvorpå dette kan ske, skal være givet, inden den registreredes samtykke indhentes.

Man skal være opmærksom på, at der løbende kommer ny fortolkning og praksis inden for persondataretten, hvorfor reglerne for behandling af persondata kan ændre sig. For så vidt angår behandling af persondata for ansatte, kan der læses mere herom i DSK’s miniguide om persondata på DSK’s medlemsside.

Nederst på siden kan du se eksempel på Samtykkeerklæring til anvendelse af billeder på Facebook og/eller Instagram.

Hvis den ansatte vælger at trække sit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagekaldelsen. Tilbagekaldelse af samtykke vedrører kun den fremtidige brug af billeder.

Hvis et samtykke trækkes tilbage, indebærer det, at fotos af den pågældende, som arbejdsgiveren har offentliggjort på internettet, skal fjernes. Det gælder også, selv om billedet f.eks. fremgår af en pjece, som er offentliggjort som pdf-fil. Hvis der er tale om trykt materiale, kan der ikke forlanges tilbagekaldelse af materiale, der allerede er distribueret. Datatilsynet har ikke taget stilling til spørgsmål vedrørende trykt materiale, der endnu ikke er distribueret. Det vil bero på de konkrete omstændigheder, om det i sådanne tilfælde kan kræves, at materialet destrueres.

  • Samtykke skal være frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt. Særligt kravet om frivilligheden kan dog drages i tvivl, når samtykket skal gives i forbindelsen med ansættelsen, da den ansatte kan føle sig presset til at give samtykke. Dertil kommer, at personen altid kan trække et samtykke tilbage.
  • Så vidt det er muligt, anbefales det derfor, at man benytter et af de andre behandlingsgrundlag til at behandle personoplysninger.
  • Er det nødvendigt at benytte samtykke som behandlingsgrundlag, anbefales det, at man klart adskiller samtykket fra resten af kontrakten. Desuden bør man sikre sig, at den ansatte ikke stilles dårligere ved ikke at afgive samtykke.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: