Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Sæt turbo på Klagecentrets behandling af klager i fødevaresager

DSK har gennem årene jævnligt været i dialog med Klagecentret for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Det har især drejet sig om klager over Fødevarestyrelsens afgørelser. Efter at vi har gennemgået

DSK har gennem årene jævnligt været i dialog med Klagecentret for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Det har især drejet sig om klager over Fødevarestyrelsens afgørelser.

Efter at vi har gennemgået forslaget til lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet må vi i vores høringssvar beklage, at der ikke for alvor gøres op med alt for lange sagsbehandlingstider i Klagecentret.

Af Kirsten Jacobsen, seniorkonsulent, cand. Brom, De Samvirkende Købmænd

Vi har aldrig haft grund til at betvivle Klagecentrets uafhængighed med hensyn til behandling af klagesager vedrørende Fødevarestyrelsens afgørelser. Desværre har Klagecentret en lang sagsbehandlingstid, hvilket efter vor opfattelse primært skyldes manglende tildeling af de nødvendige ressourcer.

Klagerne på fødevareområdet fra DSKs medlemmer gælder for langt hovedparten afgørelser i forbindelse med kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen og dermed kontrolrapporten.

Da disse rapporter offentliggøres og er udsat for stor opmærksomhed fra forbrugere og medier, er det ekstremt vigtigt, at klager i forbindelse hermed behandles hurtigst muligt. Desværre har det i mange tilfælde været sådan, at hvis en butik fik ret i en klage og dermed skulle have ændret kontrolrapporten, så var tidspunktet for længst forpasset, idet den dårlige rapport alligevel var erstattet af en eller flere glade smileys ved de efterfølgende kontrolbesøg.

Hvis klagebehandlingen skal have en effekt og give mening, burde den ske så hurtigt, at butikken kunne få den fejlagtigt dårlige rapport udskiftet med en anden, mens rapporten er aktuel.

Det er således beskæmmende, at det i forslaget til det nye nævn anføres, at det nye nævn skal håndtere klager mindst lige så kvalificeret og effektivt som nu, samtidig med at det forventes, at principielle sager skal tage 12 mdr. i gennemsnit.

I bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at det kan forventes afkortning af sagsbehandlingstiderne, men på fødevareområdet er 12 måneder vel ikke en forbedring.

Netop når det er principielle sager, som kan have betydning for mange andre virksomheder end den, som klager, er det vigtigt, at de afgøres væsentlig hurtigere end 12 – og også hurtigere end 6 – måneder, som forventes at være behandlingstiden for ukomplicerede sager.

DSK kan således ikke umiddelbart se, at vore medlemmer med den nye konstruktion bliver bedre stillet, end de er nu. Vi vil derfor stærkt opfordre til, at der tildeles så tilpas med ressourcer til det nye nævn, at sagsbehandlingstiden på fødevaresager kan nedbringes.

Link til høringssvar

 

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: