Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Røveriudsatte butikker kan blive kontantfrie fra kl. 20:00

Folketinget har med meget stort flertal vedtaget et lovforslag fra erhvervsminister Brian Mikkelsen, der generelt fjerner pligten til at modtage kontanter om natten fra kl. 22:00 – 06:00. Desuden får

Folketinget har med meget stort flertal vedtaget et lovforslag fra erhvervsminister Brian Mikkelsen, der generelt fjerner pligten til at modtage kontanter om natten fra kl. 22:00 – 06:00. Desuden får butikker i særligt udpegede områder mulighed for at afvise kontanter allerede fra kl. 20:00.

Erhvervsministeren fastsætter i hvilke områder i Danmark, der kan være forhøjet risiko for røveri forbundet med modtagelse af kontanter. Ministeren offentliggør en meddelelse herom på Erhvervsministeriets hjemmeside.

Det følger af lovforslagets bemærkninger, at erhvervsministeren kan ændre meddelelsen, der offentliggøres på Erhvervsministeriets hjemmeside, hvis udviklingen på området tilsiger dette. I vurderingen af om meddelelsen skal ændres, vil erhvervsministeren inddrage oplysninger fra Rigspolitiet om ændringer i antallet af røverier og udviklingen i kriminalitetsbilledet.

– Ministeren har desuden mulighed for at dispensere efter konkret ansøgning, hvor man som butik måtte være særlig udsat for risiko for røveri, men uden at være omfattet af de geografiske områder, der udpeges med størst risiko. DSK hjælper naturligvis gerne sine medlemmer med en ansøgning om dispensation, siger vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen, DSK og tilføjer:

– Da der er mange røverier mellem kl. 20:00 og 22:00, er det yderst positivt, at et bredt flertal har lyttet til de ønsker, der er fremsat af fx DSK, Dansk Erhverv og Nationalbanken. På den baggrund er det et stort skridt frem – i forhold de nuværende regler med kontaktpligt døgnet rundt – når det bliver lovligt at afvise kontanter i de mørke timer.

Loven træder i kraft 1. januar 2018. Pligten til at modtage kontanter døgnet rundt gælder altså fortsat frem til udgangen af 2017. Det er allerede nu aftalt, at reglerne skal revideres i folketingsåret 2020-21.

– DSK hører gerne om eventuelle erfaringer undervejs, siger Claus Bøgelund Nielsen.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: