Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Planloven forhindrer tyveri fra næste generation

For John Wagner, De Samvirkende Købmænds adm. direktør i over 20 år, er kampen mod en planlovs-liberalisering ikke ”bare” et spørgsmål om, hvem der kommer til at klare sig bedst

For John Wagner, De Samvirkende Købmænds adm. direktør i over 20 år, er kampen mod en planlovs-liberalisering ikke ”bare” et spørgsmål om, hvem der kommer til at klare sig bedst i dansk dagligvarehandel; købmændene, Coop eller Dansk Supermarked. Det handler om, hvad det er for et samfund, vi vil efterlade til kommende generationer

”Lad os bare få fisken på disken”, siger John Wagner indledningsvis – nærmest inden vi overhovedet har fået sat os på hans kontor i De Samvirkende Købmænds nye sekretariat på Islands Brygge med udsigt over Sydhavnen.

Han fortsætter: ”Jeg er ansat for sikre købmændene så gode erhvervsvilkår som muligt. Det gælder vor kamp for lavere fødevaremoms, kampen mod grænsehandel og mod administrativt bøvl. Men kampen for en ansvarlig planlov med detailhandelsbestemmelser stort set, som vi kender dem i dag, handler om meget mere end markedsandele i dansk dagligvarehandel.”

Som adm. direktør for De Samvirkende Købmænd, DSK, er det naturligt for John Wagner, at kampen er bundet op på et personligt stærkt engagement:

”For mig at se handler den politiske kamp om planloven om at forhindre et generationstyveri”.

Hvad mener du med det?

”Hvad enten vi taler om byggeri af badelande ved kysterne eller hypermarkeder ved indfaldsvejene til de store byer, så vil den slags ændre ved den ”fysiske” indretning af vort land. Hypermarkeder og mega-discountbutikker ved indfaldsvejene tømmer købstædernes bymidter og landdistrikterne for dagligvarebutikker, så vi får ”svenske tilstande” – altså udenbys storcentre og døde bymidter”.

Hvorfor er det så vigtigt?

”Detailhandelsudviklingen påvirker jo hele samfundet. Hvis byens sidste købmand lukker, forsvinder en selvstændigt erhvervsdrivende, et antal arbejdspladser og det, som lektor ved Ålborg Universitetscenter, Jørgen Møller, har kaldt for ”den sociale kapital”, som måske ikke mindst er vigtig for mange børnefamilier og mange ældre. Det er dokumenteret, at huspriserne falder i byer uden dagligvarebutikker, og at klima og miljø lider under den forurening, som følger af længere kørselsafstande mellem hjem, arbejde og indkøbsmuligheder.”

Derfor advarer DSK kraftigt politikerne mod en ”for voldsom liberalisering”.

”Selvfølgelig kan man kigge lidt på, om kvadratmetergrænserne for udvalgsvarebutikker kan lempes, og om visse placeringskrav kan forenkles, men hvis man vil bevare vor nuværende butiksstruktur, skal man fastholde hovedelementerne i gældende lovgivning, herunder kvadratmetergrænserne for dagligvarebutikker”, siger John Wagner.

John Wagner. direktør for De Samvirkende Købmænd
Foto Keld Navntoft

Adm. Direktør John Wagner, DSK, advarer om et generationstyveri, hvis politikerne lemper på detailhandelsbestemmelserne i planloven: – Det er dokumenteret, at huspriserne falder i byer uden dagligvarebutikker, og at klima og miljø lider under den forurening, som følger af længere kørselsafstande mellem hjem, arbejde og indkøbsmuligheder. Foto: Keld Navntoft

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Billedet viser en mindre købmandsbutik i en mindre by i landdistrikterne
Debatindlæg

Landsbyers livsnerver er truede

En del af vores landdistrikter står over for store udfordringer som butiksdød og fraflytning, men også med unikke muligheder for udvikling og vækst.

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: