Nyheder

Planlov: Giver afregulering vækst og udvikling?

17. maj 2016
        
    

Arrangør: De Samvirkende Købmænd og Arkitektforeningen.

16. juni klokken 17:30 – 18:20

Sted: K35 Grønbechs Hotel – Kirkepladsen

Resumé:

Regeringen ønsker “Vækst og udvikling i hele Danmark” og vil derfor liberalisere planloven. Skrækscenariet er en afvikling, der betyder døde bymidter og en åben ladeport for spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Er regeringens medicin den rette, eller vil forslaget virke imod hensigten?

Beskrivelse:

En planlovsændring er på vej og vil blive vedtaget til efteråret. Hvad bliver konsekvenserne? Døde bymidter, fordi detailhandelen flyttes til megabutikker ved omfartsvejene. Og en åben ladeport for spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land?

Vil det gå så galt, eller kommer der tværtimod vækst og virkelyst, så snart bureaukratiets snærende bånd løsnes?

Debatten er arrangeret af De Samvirkende Købmænd (DSK) og Akademisk Arkitektforening. Med helt forskellige udgangspunkter inviteres til en åben debat om fremtidens byliv – set i lyset af regeringens opgør med, hvad erhvervs-og vækstministeren har kaldt for “Svend Aukens rigide planlov.”

Mediechef Jeppe Søe, Dansk Handelsblad, er ordstyrer, når der åbnes for debat og diskussion om fordele og ulemper ved planlovsliberaliseringen med tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl fra Socialdemokraterne, erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen fra Venstre, Arkitektforeningens direktør Jesper Pagh og DSK’s adm. direktør John Wagner.

Klik her for at sætte arrangementet i din kalender.