Spring til indhold

Oprustning hos De Samvirkende Købmænd

De Samvirkende Købmænd (DSK) har fra den 1. marts 2022 ansat Winni Sjelle Freund-Poulsen som ny juridisk- politisk chefkonsulent. Winni Sjelle Freund-Poulsen er 48 år, uddannet cand.jur., og har yderligere

De Samvirkende Købmænd (DSK) har fra den 1. marts 2022 ansat Winni Sjelle Freund-Poulsen som ny juridisk- politisk chefkonsulent. Winni Sjelle Freund-Poulsen er 48 år, uddannet cand.jur., og har yderligere en diplomuddannelse i ledelse. De seneste syv år har hun været ansat som chefkonsulent og sekretariatsleder i Rudersdal kommune, hvor hun bl.a. har haft ansvaret for ældre- og sundhedsområdet, siden børne- og ungeområdet og implementering af GDPR i den kommunale forvaltning.

Inden jobbet i Rudersdal kommune var Winni Sjelle planchef i Bornholms kommune i tre år, hvor hun udover 22 medarbejdere havde ansvar for fysisk planlægning, planstrategi, kommune- og lokalplaner samt byggesagsbehandling. Hun havde ligeledes ansvaret for Plan & Bygs dialog med erhvervslivet og mediehåndtering.

Winni Sjelle har også en bred juridisk erfaring, indsigt i planlovgivning og den kommunale beslutningsproces. Dertil kommer, at Winni tidligere har været konservativt medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg i perioden 1998-2001.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Butikstyverier blevet et hverdagsfænomen

Resumé Butikstyverier er et stigende problem i Danmark. Antallet af anmeldte butikstyverier i tredje kvartal af 2023 lå således mere end 20 pct. højere end i tredje kvartal af 2022 – og det lå ca. 65 pct. højere end det seneste lavpunkt i slutningen af 2021. Denne abrupte stigning er sket efter butikstyverierne ellers er blevet færre gennem de seneste

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: