Spring til indhold

Nyt mærke for dyrevelfærd

Efter næsten 2 års forhandlinger mellem myndigheder, landbrug, slagterier, hovedparten af detailhandlen og dyrevelfærdsorganisationer er der nu opnået tilslutning til indførelse af et nyt dyrevelfærdsmærke for svinekød. DSK har været

Efter næsten 2 års forhandlinger mellem myndigheder, landbrug, slagterier, hovedparten af detailhandlen og dyrevelfærdsorganisationer er der nu opnået tilslutning til indførelse af et nyt dyrevelfærdsmærke for svinekød. DSK har været med hele vejen i forhandlingsforløbet, og det er lykkedes at opnå et resultat, som sikrer det bedst mulige udgangspunkt for vores medlemskæder, samtidig med at vi opfylder formålet om at sikre højere dyrevelfærd for de danske svin.

Der bliver tale om et dyrevelfærdsmærke med tre niveauer (1-, 2- og 3-stjernet kød). Det øverste niveau med 3 stjerner er forbeholdt Friland og økologi. De 2 stjerner er til de produktioner, vi i dag kender under navne som Den Go’e Gris, Antonius og Bornholmergrisen. Mens den ene stjerne er forbeholdt en helt ny produktion, der har højere dyrevelfærd, end den konventionelle produktion har i dag.

Fælles for alle niveauer er, at stjernemærket kun kan gives, hvis smågrisene ikke halekuperes, og der er sikret bedre forhold for såvel slagtesvin som søer. Kravene strammes yderligere for de 2- og 3-stjernede produktioner.

Da forhandlingerne begyndte, deltog både Coop, Dansk Supermarked og DSK fra detailhandlens side, men undervejs blev det klart, at Coop ikke kunne tilslutte sig et dyrevelfærdsmærke med de opstillede kriterier. Coop ønskede færre niveauer og højere krav. Dette har vi fra DSK’s side ikke været enige i.

– Hvis man ville stille højere krav, ville det betyde en ganske betydelig merpris i forhold til de konventionelle produktion, og det er der kun ganske få forbrugere, der vil være villige til at betale. Det afgørende for os har i stedet være, at vi kunne være med til at løfte velfærden for en meget større del af den danske svineproduktion, siger underdirektør Jytte Tandrup, DSK.

Hvis du vil læse miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens pressemeddelelse:

http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nyt-dyrevelfaerdsmaerke-skal-give-flere-grise-kroelle-paa-halen/

Her finder du faktaark:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta-om-dyrevelfaerdsmaerket.aspx

Del:

RELATEREDE NYHEDER

moms og afgifter på dagligvarer og fødevarer
Pressemeddelelser

30% af dit indkøb er statsafgifter

Når danskerne handler dagligvarer, lander tre ud ti kroner i statens lommer i form af moms og afgifter. To ud af kronerne er moms, den sidste krone er særlige punktafgifter. De Samvirkende Købmænd har på baggrund af data fra købmændene dannet sig et billede af en ”almindelig” indkøbskurv, og hvad der i gennemsnit handles for. Det viser, at vi i

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: