Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Nye barselsregler

DANSK ERHVERV OG HK/HANDEL INDGIK DEN 16. FEBRUAR 2014 EN AFTALE OM FORNYELSE AF BUTIKSOVERENSKOMSTEN FOR EN 3-ÅRIG PERIODE FREM TIL DEN 28. FEBRUAR 2017. I DEN FORBINDELSE BLEV BARSELSREGLERNE

DANSK ERHVERV OG HK/HANDEL INDGIK DEN 16. FEBRUAR 2014 EN AFTALE OM FORNYELSE AF BUTIKSOVERENSKOMSTEN FOR EN 3-ÅRIG PERIODE FREM TIL DEN 28. FEBRUAR 2017. I DEN FORBINDELSE BLEV BARSELSREGLERNE ÆNDRET.

Fra den 1. juli 2014 forlænges forældreorloven med løn med to uger, så den herefter udgør 13 uger i stedet for de tidligere 11 uger. Hver af forældrene har ret til at holde fem uger, og de resterende 3 ugers orlov kan fordeles som ønskes. Lønloftet under forældreorlov forhøjes fra tidligere 135 kr./timen til 140 kr./timen.

Samtidig forhøjes pensionsbidraget til kvinder på barsel med i alt 360 kr. pr. måned. Arbejdsgivers bidrag udgør hermed kr. 1.360,00, medarbejders bidrag kr. 680,00, og det samlede bidrag pr. måned udgør således 2.040,00 kr.

Ændringerne har virkning for medarbejdere med børn, som påbegynder forældreorlov den 1. juli 2014 eller senere.

Kontakt DSK på tlf. 39 62 16 16, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: