Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Mundkurv eller mundbind?

Dagligvarebutikker bliver omdrejningspunktet for en ny livsstil efter coronakrisen, hvor kampen står mellem åbenhed og tillid eller kontrol og beskyttelse – Vi har trods alt styr på det. Det ser

Dagligvarebutikker bliver omdrejningspunktet for en ny livsstil efter coronakrisen, hvor kampen står mellem åbenhed og tillid eller kontrol og beskyttelse

Trendforsker Kirsten Poulsen. Foto: Steen Wrem.

– Vi har trods alt styr på det. Det ser ud til, at sundhedsvæsenet tackler coronakrisen. Erhvervslivet lider, men slider sig tilbage. Sorte skyer trækker op over økonomien. Men det danske aktiemarked er på vej op igen. Og vi er nærmest verdensmestre i forsyningssikkerhed. To dages hamstring fik dagligvarehandlen hurtigt gjort til skamme.

Sådan lød den umiddelbare beskrivelse fra adm. direktør Kirsten Poulsen, Firstmove, da hun første gang gjorde boet op efter fem uger med coronakrisen og nedlukning af Danmark.

De Samvirkende Købmænd bad allerede i foråret fremtidsforskeren om at få et billede af, hvor forbrugerne og butikker står efter coronakrisen.

Siden har vi lært at leve med mundbind. Men hvad med mundkurven? Kommer kontrol før tillid?

Ifølge Kirsten Poulsen er der både godt og dårligt nyt:

– For det første begynder vi at tænke nærmere over meningen i den blotte eksistens. Og sætte ny pris på det, vi har. En immateriel dagsorden vil derfor være toneangivende for vores samværsmodel og for vores forbrug. Det billede er kun forstærket hen over sommeren, hvor danskerne er kommet tættere på deres land.

– Men nyorienteringen har fået en dimension af sårbarhed og utryghed. Afspritning, overvågning, anti-forsamlingsret, udgangsforbud og tvungen febertagning giver klare associationer til George Orwell 1984. Friheden er berøvet. Lige midt i nyorienteringen. Det afføder større trussel end de nuværende økonomiske udsigter.

Butikkerne giver tryghed

Men midt i usikkerheden er butikkerne blevet et trygt helle.

– Dagligvarehandlen har skabt særdeles stor troværdighed lige fra krisestart. Her finder vi hverdagens helte sammen med de ansatte i sundhed, renovation, transport og politi. Dagligvarehandlen trådte i karakter, har udvist handlekraft og synligt taget ansvarligheden på sig, siger Kirsten Poulsen og tilføjer:

– Dagligvarehandlens topchefer opfordrede til besindelse, omtanke og omsorg i begyndelsen af krisen. Det gælder bl.a. leveringssikkerhed, markører, klar skiltning, essentielle varekategorier undtaget tilbud. Hertil ekstraordinær service og overskud.

Hun understreger, at det gælder om at bevare og udbygge denne tillid mellem kunde og butik, hvad der giver mulighed for at tænke værdi frem for pris og tilbud.

Kirsten Poulsen forudser, at antiforbrugerismen i højere grad vil sætte dagsordenen. Manifesteret i et målrettet forbrug. Helt uden spild. Hvor selv affaldsforbruget og overspiseriet forkastes.

– Firstmoverne har brugt ressourcer på at simplificere gennem flere år. For at leve så beskedent og så lidt belastende som muligt. Det gælder ikke blot mindre men bedre. Eller reduktion af madspild. Det gælder også overproduktion og det emballagespild, der er en konsekvens heraf, siger Kirsten Poulsen.

Derfor mener hun, at detailhandlen skal indstille sig på et lavere forbrug til det bedre. Dvs. indfrielse af essentielle værdier og parametre, der skaber reel værdi. Tallerkenerne skrumper, som mængder og antal af ingredienser. Og dermed kategorier i det enkelte måltid.

Det betyder langt større indbyrdes konkurrence mellem producenterne. Og indkøberne skal blive endnu bedre til at tilbyde kunderne et sortiment, hvor varerne er valgt med omhu. Hverken for meget eller for lidt.

Naturen rammer os på en ny måde

Corona er med sin verdensomspændende lammelse og frygt for egen overlevelse nu globalt set øverst på dagsordenen. Både hos forbrugere og politikere.

– Da vi samfundsmæssigt omsider – og langt efter firstmoverne – satte spot på klimaindsatsen, blev vi invaderet af et andet ”sygt” klima i form af en ny og ukendt virus. Det sætter en ny dagsorden for en stund. Mig og menneskeheden. Frem for miljø. Biologisk overlevelse. Frem for biodiversitet og økologi.

– Men naturen slår igen og har allerede sat sin dagsorden. Klima vil stå endnu højere prioriteret, når virussen, der har inficeret vores samfundsmodel, værdier og livsstil, mister sin nuværende kraft.

– Når vi finder ud af, at vi nok skal overleve, også økonomisk, får vi brug for en detailhandel, som viser vej til ikke bare sikkerhed for sundhed, men også miljø og klima, siger Kirsten Poulsen.

Ved at tage klimaet ekstra alvorligt nu, hvor flere forbrugere må opgive eller nedprioritere på den konto, vil detailhandlen stå styrket på den anden side af coronakrisen, mener hun.

Det kræver nye distributionsmodeller, sortimentssammensætninger, frihed og løsninger, som ikke længere kan basere sig på et forbrug, som ifølge Kirsten Poulsen hverken mennesker, dyr eller miljø kan magte.

 

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Billedet viser en mindre købmandsbutik i en mindre by i landdistrikterne
Debatindlæg

Landsbyers livsnerver er truede

En del af vores landdistrikter står over for store udfordringer som butiksdød og fraflytning, men også med unikke muligheder for udvikling og vækst.

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: