Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Levende bymidter kræver politisk mod

De Samvirkende Købmænd opfordrer både folketing og byråd til at tænke sig grundigt om, før der tillades flere megabutikker uden for købstæderne.

Den stigende e-handel – forstærket i perioden med Covid-19 – truer butikslivet i bymidterne og dermed byernes naturlige samlingspunkt.

”Hvis ikke et flertal i Folketinget med indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek i spidsen og landets kommuner udviser mod og handler i bymidternes interesse, kan det, vi kalder købstæder, være en saga blot. Så tager den stigende e-handel kombineret med alt for mange såkaldte aflastningscentre med megabutikker uden for byerne livet af bymidternes butiksliv og dermed kommunernes naturlige samlingspunkt.”

Det siger De Samvirkende Købmænds adm. direktør, John Wagner, i en kommentar til den rapport fra ”Partnerskab for levende bymidter”, som indenrigs- og boligministeren torsdag offentliggjorde med en række anbefalinger til politiske tiltag, f.eks. et tættere samarbejde mellem bymidtens forskellige aktører, hvad enten det er de forretningsdrivende, ejendomsejerne eller offentlige institutioner.

”Ministeren siger helt rigtigt, at det kræver en ekstraordinær og massiv fælles indsats at løse de udfordringer, som bymidterne står overfor. Helt rigtigt. Men han kommer ikke uden om, at han, regeringen og Folketinget også har hovedansvaret og bør rulle den seneste liberalisering af planlovens detailhandelsbestemmelser tilbage, så kommunerne i konkurrence med hinanden forhindres i at underminere bymidterne med flere og større aflastningscentre”, siger John Wagner, der har været medlem af udvalget.

Han henviser til, at liberaliseringen af planloven i 2017 har medført planer om nybyggeri af mere end 630.000 kvadratmeter nyt butiksareal alene i aflastningsområderne. Det fremgår af Indenrigs- og Boligministeriets egen redegørelse for udviklingen i kommunernes detailhandelsplanlægning fra marts 2021, og det er sket i en periode med et i forvejen rekordhøjt ledigt butiksareal og udsigt til endnu mere som følge af butikslukningerne under Covid-19 og den stærkt stigende e-handel.

– – –

Yderligere oplysning hos adm. direktør John Wagner, DSK, 2023 2616 eller underdirektør Jytte Tandrup, DSK, 2927 5483

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Billedet viser en mindre købmandsbutik i en mindre by i landdistrikterne
Debatindlæg

Landsbyers livsnerver er truede

En del af vores landdistrikter står over for store udfordringer som butiksdød og fraflytning, men også med unikke muligheder for udvikling og vækst.

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: