Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Købmændene vil vogte over kommunernes ansvar

De Samvirkende Købmænd tager den nye planlov til efterretning og appellerer til kommunerne om at tage et større ansvar for at bevare butiksliv både i bymidterne og på landet. Erhvervsminister

De Samvirkende Købmænd tager den nye planlov til efterretning og appellerer til kommunerne om at tage et større ansvar for at bevare butiksliv både i bymidterne og på landet.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har onsdag fremsat lovforslaget til ny planlov med en vis liberalisering af de såkaldte detailhandelsbestemmelser.

”De Samvirkende Købmænd tager forslaget til efterretning”, siger adm. direktør John Wagner. På den ene side er han meget tilfreds med, at det med lovforslaget endnu en gang er slået fast, der ikke skal bygges flere hypermarkeder i Danmark. På den anden side er han nervøs for den fremtidige kommunale planlægning:

”Lovforslaget er uden overraskelser og en loyal udmøntning af det forlig, som blev indgået i forsommeren 2016. Vi er meget tilfredse med, at det i lovforslaget og bemærkningerne nu er præciseret, at der ikke må etableres aflastningscentre alene med det formål at give plads til større dagligvarebutikker ved byernes indfaldsveje. Men ellers er det først muligt at vurdere konsekvenserne af planlovsliberaliseringen, når vi ser, hvordan kommunerne vil udnytte de nye muligheder”, siger John Wagner og tilføjer:

”Vi vil som hidtil følge den lokale planlægning meget nøje og som ”vagthund” påse, at der ikke planlægges i modstrid med loven og lovens hensigt, som jo ikke bare handler om effektivitet og produktivitet, men også om fortsat at sikre, at der tages hensyn til natur og miljø, og at samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag. Kommunerne får flere muligheder, ja, men dermed også et større ansvar for at bevare et butiksliv både i bymidterne og på landet.”

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: