Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Købmænd ser tegn på faldende grænsehandel

Ny meningsmåling viser fald i antallet af husstande, der grænsehandler. I årevis har utallige undersøgelser vist en stigende grænsehandel, hvor danskerne især er kørt til Tyskland efter sodavand, øl, vin,

Ny meningsmåling viser fald i antallet af husstande, der grænsehandler.

I årevis har utallige undersøgelser vist en stigende grænsehandel, hvor danskerne især er kørt til Tyskland efter sodavand, øl, vin, slik eller andre dagligvarer. En ny meningsmåling udført af analyseinstitut Norstat for De Samvirkende Købmænd, DSK, peger nu i retning af, at grænsehandelen formentlig er toppet for denne omgang.

Kun 13 pct. af de danske husstande grænsehandler nu 4 – 5 gange årligt eller oftere. I begge de to seneste undersøgelser har det tilsvarende tal været 16 pct. Samtidig er det nu under 50 pct. af de danske husstande, der årligt grænsehandler i Tyskland.

Det får smilene frem hos købmændene:

”Formålet med Vækstpakkens afgiftslempelser var at flytte forbrugernes indkøb fra uden-landske virksomheder hjem til danske butikker og danske arbejdspladser. Det er meget posi-tivt, når en ny undersøgelse peger i retning af, at antallet af indkøbsture til Tyskland har top-pet”, siger vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen, DSK, og fortsætter:

”Det er faktisk første gang på denne side af finanskrisen, at vi ser tegn på en mindre græn-sehandel. Undersøgelsen viser, at der – som DSK hele tiden har påpeget – er en nøje sam-menhæng mellem afgiftsniveauet i Danmark og grænsehandelen. Politikerne kan derfor trygt fortsætte vækststrategien med lavere afgifter, der giver forbrugerne lavere priser”, siger Claus Bøgelund Nielsen.

Faktaboks:
Analyseinstituttet Norstat har for DSK stillet spørgsmålet: Hvor ofte foretager du eller din husstand indkøb i Tyskland?

 

Analyse for DSK Februar 2012 Februar 2013 Oktober 2013
Oftere end 1 gang pr. måned 2% 2% 1%
Ca. hver måned 3% 2% 1%
Hver anden måned 3% 4% 4%
Ca. 4 -5 gange årligt 8% 8% 7%
Ca. 1 -3 gange årligt 32% 36% 34%
Aldrig / sjældnere 52% 48% 52%
Ved ikke 0% 1% 0%
TOTAL 100% 101% 99%

Note: Undersøgelsen i februar 2012 blev foretaget af Interresearch.
Yderligere oplysninger kan fås hos vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen, DSK, tlf. 23 45 30 59.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: