Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Kæmpebøder til fødevarebranchens vaneforbrydere

Karantæne, langt højere bøder og daglige tvangsbøder. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen klar til at give fødevarekontrollen nye våben i kampen mod de værste af fødevarebranchens ”brodne kar” Det

Karantæne, langt højere bøder og daglige tvangsbøder. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen klar til at give fødevarekontrollen nye våben i kampen mod de værste af fødevarebranchens ”brodne kar”

Det bliver fremover rigtig svært for en restaurant eller en kiosk igen og igen at se stort på fødevarereglerne med dårlig hygiejne, uhumske forhold eller manglende sporbarhed på fødevarer, som måske er indkøbt illegalt. Et nyt lovforslag fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil gøre det muligt for Fødevarestyrelsen at bruge en række nye våben i kampen mod fødevarebranchens værste ”brodne kar”.

Loven, som i dag førstebehandles i Folketinget, vil give Fødevarestyrelsen mulighed for at lukke virksomheder i op til seks måneder ved at sætte dem i karantæne, fordoble størrelsen på bøderne samt at give daglige tvangsbøder. Forslaget er fremsat med opbakning fra alle partier bag fødevareforliget.

– Det må aldrig kunne betale sig for enkelte vaneforbrydere at se stort på forbrugernes sikkerhed, fordi vi ikke er kontante nok. Derfor giver vi nu fødevarekontrollen nye midler. Det skulle gerne få de værste af de ”brodne kar” til at rette op til gavn for forbruger- og fødevaresikkerheden, siger Esben Lunde Larsen.

DSK advarer om, at seriøse virksomheder under uheldige omstændigheder med det foreliggende lovforslag kan komme i klemme, da definitionen for ”brodne kar” ikke tager hensyn til viljen til at efterleve reglerne og sammenfald af uheldige omstændigheder.

Ifølge Fødevarestyrelsen var der sidste år en hård kerne på ca. 20 virksomheder, som over længere tid blev ved med at overtræde reglerne. Virksomheder, som igen og igen fx sælger varer uden sporbarhed i lokaler, der er dårligt rengjort. Loven retter sig imod de virksomheder, der på trods af Fødevarestyrelsens indsats og almindelige sanktionsmuligheder bliver ved med at overtræde reglerne.

DSK glæder sig over, at der bliver strammet op over de virksomheder, som mange gange overtræder reglerne, og som hverken viser evne eller vilje til at rette op på det.

– Nogle af de eksempler, som har været nævnt i pressen, er så ekstreme, at man dårligt kan være i tvivl om, at virksomheden bevidst negligerer reglerne og Fødevarestyrelsens anvisninger, siger DSKs fødevareekspert og seniorkonsulent Kirsten Jacobsen.

DSK advarerede i et høringssvar om, at den foreslåede definition af brodne kar (eller ”virksomheder med dårlig regelefterlevelse”, som det lidt pænere er formuleret i lovgivningsteksten) var for bred, da der er meget stor forskel på de virksomheder, som vil falde ind under denne definition.

– Vi har desværre set, at selv seriøse virksomheder – under uheldige omstændigheder – kan komme i en situation, hvor de f.eks. har 3 rapporter med indskærpelser ud af de sidste 4 rapporter. Forskellen på disse og de, som efter vor mening er de brodne kar, er dog, at de førstnævnte kommer ud af situationen, når de har fået løst de problemer, der var blevet opdaget, mens de andre typisk forbliver i situationen med hyppige, alvorlige anmærkninger på rapporterne, forklarer Kirsten Jacobsen.

På den baggrund mener DSK derfor, at det vil være misvisende at betegne alle, der har 3 rapporter med anmærkninger ud af 4, som brodne kar. Man bør således skelne mellem dem, som retter op på situationen og dem, som enten ikke retter op eller retter op på én ting og så fejler med den næste. Ligeledes bør det tages hensyn til hvilke regler, der er overtrådt. Der kan være stor forskel på en indskærpelse og et påbud/forbud eller endog bøde.

Fakta:

  • Forslaget gør det muligt at pålægge tvangsbøder, som er daglige bøder, der pålægges hver dag, en virksomhed ikke følger Fødevarestyrelsens påbud eller forbud.
  • Samtidig bliver bødestørrelserne over for denne særlige målgruppe forhøjet, så en virksomhed, der i dag f.eks. ville få en bøde på 10.000 kr. for mangelfuld rengøring, i stedet vil få en bøde på 20.000 kr.
  • Hvis alt andet ikke virker, kan fødevarekontrollen sætte en virksomhed i karantæne i en periode på op til 6 måneder, hvor virksomheden ikke må drive sin forretning. Desuden vil den ansvarlige for virksomheden også kunne forbydes at drive fødevarevirksomhed helt eller delvist i en tilsvarende periode.

DSK støtter lovforslaget om hårde straffe til fødevarebranchens notoriske “brodne kar”. Men seriøse virksomheder kan under uheldige omstændigheder komme i klemme i iveren efter at ramme de, der ikke har vilje eller evne til at efterleve reglerne. Det siger DSKs fødevareekspert Kirsten Jacobsen. Foto: Flemming Effersøe

Topfoto: Claus Bjørn.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: