Spring til indhold
Søg
Close this search box.

JA TAK til 5-årigt stop for nye aflastningsområder

Midlertidigt stop for flere megabutikker uden for byerne kan redde købstæderne, mener De Samvirkende Købmænd.

Regeringens planer om et 5-årigt stop for flere og større butikker i de såkaldte aflastningsområder uden for byerne er præcis den medicin, som landets købstæder har brug for netop nu, hvor butikslivet i bymidterne er truet af stigende e-handel og megabutikkerne ved indfaldsvejene.

Det mener De Samvirkende Købmænd, DSK, brancheorganisationen for over 1500 købmænd i bl.a. REMA 1000, MENY og SPAR.

”Det er både nødvendigt og klogt, at man fra statens side nu griber ind over for den tiltagende konkurrence mellem kommunerne om at tillade nybyggeri af store detailhandelsbutikker uden for byerne med det resultat, at butikslivet i bymidterne sygner hen”, siger DSK’s adm. direktør, John Wagner, som er medlem af det partnerskab for levende bymidter, som netop er kommet med en række forslag til regeringen.

John Wagner henviser til en frisk evaluering af planlovens detailhandelsbestemmelser – gennemført af Indenrigs- og Boligministeriet – som viser, at der i de forløbne knap fire år er udlagt mere end 630.000 kvadratmeter detailhandelsareal alene i aflastningsområderne uden for bymidterne. Hertil kommer så alle de planlagte butikker i bymidter, bydelscenter, lokalcentre og som enkeltstående butikker i en situation, hvor vi i forvejen sidste år så det hidtil højeste antal ledige butikskvadratmeter de seneste 15 år.

”Det siger sig selv, at en sådan udvikling er dybt problematisk, hvis man vil fastholde købstædernes bymidter som centrum for butiksliv, restaurationsliv, kulturliv og mødepunkt. Det kan og bør ikke fortsætte. Nu får alle en nødvendig tænkepause, hvor man bl.a. kan analysere konsekvenserne af de seneste års mange nyetableringer og den stærkt stigende e-handel i perioden med covid-19”, siger DSK’s adm. direktør.

DSK har sammen med bl.a. Landdistrikternes Fællesråd gennem flere år gjort opmærksom på de udfordringer, som de mange og store nye udvalgsvarebutikker uden for bymidterne har skabt for byernes eksisterende handelsliv. Det er derfor med ekstra stor glæde, at DSK modtager både dette – men også de mange andre gode forslag, der skal styrke fremtidens detailhandel og bymidter med alt lige fra byfornyelse og forsøgsordning med fribyer til hjælp til etablering og drift af borgerdrevne butikker.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: