Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Fremtidens købmand godt i gang i Bækmarksbro

Bækmarksbro bygger bro til fremtiden med en ny butik til næsten 10 mio. kr. Siden Peter Jessen i 2004 blev købmand i Bækmarksbro, der ligger ved krydsningen mellem landevejen Lemvig-Ringkøbing

Bækmarksbro bygger bro til fremtiden med en ny butik til næsten 10 mio. kr.

Siden Peter Jessen i 2004 blev købmand i Bækmarksbro, der ligger ved krydsningen mellem landevejen Lemvig-Ringkøbing og Flynder Å, har han set byen forfalde som mange andre mindre bysamfund i danske randområder. Men gennem de seneste 10 år har byen rejst sig igen gennem lokalt samarbejde og en stor områdefornyelse.

Den 19. maj 2017 kunne købmanden og hans medarbejdere åbne en helt ny SPAR-butik på 600 salgskvadratmeter. Den er mere end dobbelt så stor som den, der er blevet revet ned på samme adresse året før.

Forud for nedrivningen af det meste af den gamle butik – bortset fra personalefaciliter – tilbød centerleder Orla Østerby, Tangsø Centret, at genhuse butikken i Multihallen, som ligger på nabogrunden.

– Uden genhusning havde vi nok valgt en mere skrabet model med udvidelse af det eksisterende butiksanlæg. Det havde gjort det muligt at holde butikken åben trods byggerod, fortæller Peter Jessen.

Da den nye butik åbnede i foråret var det kulminationen på en genrejsning af byen, hvor der samlet set er investeret mere end 40 mio. kr. i skole, børnehave, plejecenter, områdefornyelse og butik.

– Jeg havde i nogle år haft et stort ønske om at modernisere og udvide købmandsforretningen, så det var med stor tilfredshed, at planerne blev realiseret takket være finansiering på ni mio. kr. via KFI Erhvervsdrivende Fond og rådgivning fra Dagrofa, siger Peter Jessen. Han lejer sig ind i bygningen.

Selv har den 52-årige købmand har købt en solid murstensejendom fra 1933 lige over for butikken. Den blev i sin tid bygget af to hjemvendte brødre fra Amerika.

– Det er planen at invitere kunderne til vinsmagning hjemme i kælderen, siger købmanden.

3-dobling af omsætning

Siden 2004 er butikkens omsætningen 3-doblet, så kunderne nu køber dagligvarer for cirka 22 millioner kroner om året.

– I den nye forretning har vi fået bedre plads til at præsentere et bredere og dybere varesortiment og kan tage flere specialvarer ind som for eksempel glutenfri og flere økologiske produkter. Alt det nye fra København kommer nu meget hurtigere til Vestjylland på grund af de sociale medier, siger købmanden, der også forventer at kunne trække nye kunder til med en topmoderne dagligvarebutik.

– For et lille lokalsamfund er købmand og skolen nøglen til overlevelse. Derfor er det mit ansvar sammen med SPAR-kæden at have de rigtige varer til konkurrencedygtige priser, siger han.

Helhedsplan

I erkendelse af, at udvikling og vækst ikke selv finder vej til Vestjylland, tog Bækmarksbro Borgerforening og Tangsø Forenede Sportsklubber i 2007 initiativ til at udarbejde en udviklings/helhedsplanplan, som skulle udgøre grundlaget for byens udvikling og vækst.

Helhedsplanen var en slags ønskeseddel for byens udvikling. Nogle af projekterne blev efterfølgende ført over i reservationsansøgning til det daværende Velfærdsministerium om tildeling af midler til områdefornyelse.

Ministeriet meddelte tilsagn i december 2008 under forudsætning af, at der blev udarbejdet et byfornyelsesprogram. Det stod realiseret i 2014.

– Byen var tidligere en driftig handelsby med mange butikker og små virksomheder. Trods et stort opland er handels- og erhvervslivet siden mærket af tidens skærpede konkurrence med færre butikker og virksomheder til følge, forklarer Peter Jessen.

Byen har en del tilbud til både børn, voksne og ældre, bl.a. i form af skole, institutioner, mange fritidstilbud og plejehjem. Der er kollektiv trafikdækning i form af bus/rutebil og tog, og byen fungerer som nærcenter i lokalområdet med hensyn til funktioner, der kan dække de daglige behov.

Udover at huse byens idrætstilbud lægger Tangsø Centret også lokaler til en række af byens sociale og kulturelle funktioner. Centret ligger ud til samme p-plads som købmanden, brandstationen og SFO-ordningen.

Drejebog til bæredygtig dagligvarebutik

I den nye SPAR-butik er indgangen mod hovedvejen flyttet længere ind på pladsen, så den er tættere knyttet sammen med den fælles opholds- og parkeringsplads. Samlet bliver trafikafvikling, parkeringspladser, varetilkørsel, indbydende indgang til butikken samt opholdsarealer til handlende og turister med mulighed for leg og aktivitet forbedret med det nye butiksanlæg.

KFI og Dagrofa har lavet en drejebog for, hvordan man etablerer en bæredygtig dagligvarebutik i de små bysamfund. Det er efter denne drejebog, at finansieringen er faldet på plads.

Centerleder Orla Østerby var for en snes år siden var en del af den gruppe, der stiftede Tangsø Invest I/S, som blandt andet sikrede, at Bækmarksbro daværende købmandsforretning overlevede:

– Vi drager nu nytte af, at vi lokalt satte os for at redde købmandsbutikken tilbage i 1997. Dengang indsamlede vi 400.000 kroner til formålet. Det lokale engagement er en forudsætning for, at KFI og Dagrofa har villet investere i det aktuelle projekt.

Orla Østerby blev valgt til kommunalbestyrelsen i Lemvig i 1997, hvor han har siddet siden. Ved regeringsrokaden i fjor blev han stedfortræder for Søren Pape Poulsen i den konservative folketingsgruppe. Ved kommunalvalget den 21. november fik han næstflest personlige stemmer i Lemvig kommune.

– Jeg er født, opvokset og bosat i Vestjylland, så jeg ved, hvor jeg kommer fra. I Folketinget vil jeg derfor selvfølgelig arbejde for et Danmark i balance, har Orla Østerby tidligere udtalt.

Velkommen til nye borgere

Under flygtningekrisen nedsatte Bækmarksbro Borgerforening en arbejdsgruppe med et mål om at få placeret flygtningefamilier i byen. Men det blev ikke til noget, da strømmen af flygtninge aftog, og Lemvig Kommune valgte at bringe andre områder i spil.

– Nu havde vi samlet en del kræfter for at give disse flygtninge en god velkomst. Nu bruger vi i stedet denne ressource til andre tilflyttere, og de skal jo også gerne modtages på en ordentlig måde, så de føler sig velkomne og dermed får lyst til at blive boende og blive en del af lokalsamfundet, siger Bodil Roloff fra Bækmarksbro Borgerforening til Folkebladet Lemvig.

Uden genhusning i multihallen havde købmanden i Bækmarksbro sandsynligvis valgt en mere skrabet model med udvidelse af det eksisterende butiksanlæg, hvad der havde gjort det muligt at holde butikken åben trods byggerod. Men med gæstevisit i multihallen slap kunderne for byggerodet. Foto: Flemming Effersøe

 

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: