Aktuelt, Nyheder

Forbud mod automatisk afsked af 70-årige

5. december 2014
        
    

Regeringen har fremsat et lovforslag, der fjerner muligheden for automatisk fratræden, når medarbejderen fylder 70 år. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2016.

I den nuværende lovgivning står der, at en arbejdsgiver og medarbejder kan aftale, at ansættelsen ophører automatisk, når medarbejderen fylder 70 år. En tilsvarende bestemmelse kan fremgå af en kollektiv overenskomst.

Det forventes, at lovændringen vil træde i kraft den 1. januar 2016. Herefter vil det ikke længere være muligt at aftale, at et ansættelsesforhold automatisk ophører, når medarbejderen fylder 70 år. Hvis lovændringen vedtages, vil alle butikker, som på nuværende tidspunkt har aftalt automatisk fratræden ved 70 år, skulle udarbejde et tillæg til medarbejdernes kontrakter senest den 1. januar 2016. Af tillægget skal fremgå, at vilkåret fjernes.