Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Fondsindgreb rammer købmænd

DSK advarer om, at købmændenes finansieringsinstitut KFI bliver alvorligt stækket med et lovforslag om stop for fradrag til ikke almennyttige formål Købmænd kan komme i klemme, hvis fondes fradrag for

DSK advarer om, at købmændenes finansieringsinstitut KFI bliver alvorligt stækket med et lovforslag om stop for fradrag til ikke almennyttige formål

Købmænd kan komme i klemme, hvis fondes fradrag for ikke-almennyttige uddelinger bliver fjernet som følge harmonisering af fondskatningen med EU-retten. Sådan lyder advarslen fra De Samvirkende Købmænd, DSK.

En væsentlig del af de dagligvarebutikker, der er ejet af selvstændige erhvervsdrivende, modtager uddelinger fra KFI Erhvervsdrivende Fond (KFI).

– Uddelingerne kompenserer de selvstændige erhvervsdrivende for de ringere vilkår, de som udgangspunkt kan låne til i forhold til store virksomheder med oparbejdet kapital gennem mange år som Dansk Supermarked A/S, Coop og de tyske virksomheder Aldi og Lidl, siger adm. direktør John Wagner, DSK.

Uddelinger fra KFI fremmer nytænkning og innovation, uddannelse, understøtter generationsskifte, medvirker til at opretholde dagligvarebutikker i tyndt befolkede områder og fremmer produktiviteten blandt selvstændige erhvervsdrivende.

Baggrunden for lovforslaget er, at EU-Domstolen i en dom fra 2015 har fastslået, at de daværende østrigske regler var i strid med EU-rettens bestemmelser om kapitalens frie bevægelighed. Fradrag for fondsuddelinger var nemlig afhængigt af, at modtageren var skattepligtig i Østrig (fondens hjemland).

I Danmark er fondes fradrag for ikke-almennyttige uddelinger ligeledes afhængigt af, at modtageren er skattepligtig af uddelingen i Danmark. Derfor lægges der med lovforslaget op til, at fonde ikke kan få fradrag for ikke-almennyttige uddelinger fra årsskiftet, hvis uddelingen sker til modtagere, der er skattepligtige i Danmark.

Som en kompensation foreslås det, at et umiddelbart merprovenu på ca. 200 mio. kr. årligt og ca. 75 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd tilbageføres ved at nedsætte beskatningen af uddelingsmodtagerne. Herefter skal modtagerne medregne 80 pct. af uddelingsbeløbet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

– Lovforslaget lægger op til et plaster på såret. Men der vil stadig være tale om en forringelse af KFI’s rammevilkår, som uundgåeligt vil ramme selvstændighedskulturen i dansk dagligvarehandel, siger John Wagner og opfordrer regeringen til at få belyst de erhvervsmæssige konsekvenser for de hidtidige modtagere, der har ageret i tillid til regeringens erklærede skatte- og byrdestop.

Læs DSKs høringssvar.

 

Her kan du læse mere om hvad KFI støtter.

 

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: