Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Fødevareforlig med gode takter

Fødevareministeren har indgået forlig med et flertal af Folketingets partier om fødevarekontrollen for de næste 4 år. Inden forhandlingerne gik i gang, havde Fødevarestyrelsen udsendt flere forslag, bl.a. om at

Fødevareministeren har indgået forlig med et flertal af Folketingets partier om fødevarekontrollen for de næste 4 år.

Inden forhandlingerne gik i gang, havde Fødevarestyrelsen udsendt flere forslag, bl.a. om at de fire smiley-ansigter skulle reduceres til tre. Det lille smil skulle forsvinde, hvilke ville betyde, at man fik en lige mund selv for mindre forseelser. DSK har arbejdet for at beholde de fire smileys, og vi kan derfor være tilfredse med, at det fortsat vil være muligt at få et lille smil, når der er sket en lille fejl. Der var også tale om, at elite-smileyen skulle afskaffes, men den fortsætter også indtil videre.

Derudover fortsætter mange af de gode initiativer fra tidligere forlig, og der er flere gode nyheder:

  • Kontrolfrekvens individualiseres, så en dygtig virksomhed kan få lavere frekvens end andre i samme branche.
  • Sanktionspraksis skal evalueres. Det skal således genovervejes, hvornår der skal gives bøde, påbud eller indskærpelse, og hvornår en overtrædelse er en bagatel og ikke skal sanktioneres.
  • Der arbejdes på indførelse af forhåndsgodkendelse af indretning.
  • Der arbejdes videre med begrebet kædekontrol, som indebærer, at en del af kontrollen flyttes fra butikkerne i en kæde til hovedkontoret, som skal redgøre for de aktiviteter, der besluttes og styres fra hovedkontoret.

Derudover vil der blive lagt vægt på:

  • Mindre basiskontrol og mere målrettet og dybdegående kontrol.
  • Mere vejledning af virksomhederne.
  • Øget indsats mod ulovlige virksomheder og svindel
  • Kontrolkampagner mod vildledning og anprisninger.
  • Fortsat tæt kontrol med tilbagetrækninger.

Yderligere indføres en whistleblower-ordning, dvs. en mulighed for at f.eks. medarbejdere kan kontakte Fødevarestyrelsen anonymt, hvis de mener, der foregår noget ulovligt i virksomheden. Ordningen skal evalueres efter et år.

DSK vil fortsat arbejde for, at forhåndsgodkendelsen og kædekontrollen gennemføres snarest muligt. Vi havde håbet på at begge disse kom med i forliget allerede nu, men selvom vi stadig må vente på disse to positive tiltag, må det siges, at forliget alt i alt er faldet udmærket ud.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: