Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Få hjælp til butikkens grønne omstilling

Hvert år uddeler fonden KFI millioner af kroner til selvstændige købmænd til udvikling af butikkerne. Fokus er i stigende grad på bæredygtige projekter.

Af hensyn til fødevaresikkerheden har dagligvarehandlen et naturligt højt forbrug af C02 fra energiforbrug til køl og frys, som kører døgnet rundt. Men heldigvis er der hjælp at hente i arbejdet med at nedbringe strømforbruget. Fonden KFI uddeler hvert år flere millioner kroner til udvikling og optimering af selvstændige købmandsbutikker, og inden for de senere år er indsatsen i stigende grad drevet af den grønne omstilling. 2022 var et rekordår for fonden, hvor næsten halvdelen af midlerne var øremærket bæredygtige projekter.

Ude hos de selvstændige købmænd er uddelingerne især fokuseret omkring de tre største strømslugere: køle- og fryseelementer, belysning og ventilation. ”Det er et spørgsmål om at understøtte en samfundsansvarlig adfærd og samtidig hjælpe købmændene til at spare på udgifterne,” siger Terje List, som er direktør i KFI.

For det er nemlig i høj grad en win-win-situation at skrue ned for energiforbruget i dagligvarebutikkerne. Mindre CO2 og lavere el-regning. ”Den del af dialogen ikke så vanskelig. Hurdlen er, at nogle kan tænke, at det er svært, tidskrævende og dyrt at komme i gang. Der skal vi gøre købmanden tryg ved, at vi i KFI garanterer de rigtige løsninger, de bedste leverandører, og at økonomien i projektet er attraktiv,” siger Terje List.

Totalanalyse af butik
Det kan være komplekst for den enkelte købmand at få overblik, og Terje List fortæller, at KFI derfor i endnu større grad vil bidrage til at hjælpe de selvstændige købmænd godt i gang. ”Vi kommer inden længe med et nyt tiltag for en totalløsning med en gennemgang af hele energiforbruget og derefter en plan for energioptimering, så man kan se, hvor der er noget at hente for den enkelte butik, ” siger Terje List.

Ud fra planen i totalløsningen kan butikken derefter søge uddeling hos KFI til lige den investering og de energitiltag, som giver den største effekt for klima såvel som for købmandens omkostninger. ”De lavthængende frugter for dagligvarehandlen er at se på belysning og på køl og frys. Men der ligger også store besparelsespotentialer i simple adfærdsændringer i butikkerne,” siger Terje List, der også er overbevist om, at det kommer købmændene til gavn med et godt miljø-renommé hos kunderne. ”Jeg tror, at en stadig større del af forbrugerne vil synes, det er sympatisk, når en butik f.eks. har installeret solceller på taget. Varer og priser vil selvfølgelig fortsat være vigtigst, men vi er i KFI ret sikre på, at energieffektive løsninger også bliver et parameter for forbrugerne. Lidt ligesom det for mange kunder er blevet vigtigt med et bredt udvalg af økologiske og vegetariske produkter,” siger han.

For DSK’s medlemmer betyder mulighederne for tilskud fra KFI, at købmanden ikke står alene med udgiften til nye tiltag. ”KFI har jo med støtte og tilskud en instrumentel betydning for den løbende omstilling i butikkerne,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i DSK. Han peger på, at den grønne omstilling er et område, som alle i samfundet skal tage stilling til, også de selvstændige købmænd.

Støtte gavner bredt
Bæredygtighed handler også om sociale indsatser, og for KFI er der i fremtiden fokus på især to spor: uddannelse og lokalsamfund. ”Elevpræmie, som vi kalder det, til købmændene, der uddanner elever, er vores enkeltstående største uddelingsområde. Det er utrolig vigtigt med rekruttering af nye elever, og at elevuddannelsen har en høj kvalitet, der samtidig kan skabe et godt ry om butiksfaget, der har lidt under et ry som et mindre fint fag,” siger Terje List.

Hos KFI kan købmænd også søge puljer til indsatser, der understøtter købmandens rolle lokalt, f.eks. med julehjælp og andre sociale aktiviteter, der skaber sammenhængskraft i butikkens lokalområde. ”Vi ved, at en velfungerende købmand har stor betydning for lokalområdets virke, herunder for skolens bevarelse, en velfungerende idrætsklub og ikke mindst lokalområdets attraktivitet for potentielle tilflyttere og dermed områdets huspriser,” siger Terje List.

Ifølge Jannick Nytoft, adm. direktør i DSK, betyder KFI generelt en finansiel støtte for de selvstændige købmænd, der både kan få attraktive lejemål og søge midler til udvikling af deres forretninger.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: